Det danske mindretal i Tyskland satte kryds

Klokken 18.00 lukkede valgstederne i Tyskland. Danskerne syd for grænsen havde også mulighed for at sætte deres kryds.

61 millioner tyskere skulle i dag til stemmeurnerne for at stemme til forbundsdagen. 50.000 af stemmerne tilhørte det danske mindretal i Sydslesvig. Selvom valget ikke har lige så stor betydning for mindretallet som landdagsvalget, så blev der taget stilling, og den dobbelte nationalitet lå i baghovedet på mindretallet, når krydset skulle sættes.

- Jeg vil stemme på et parti, der har det nordiske, demokratiske livssyn. Man kigger selvfølgelig på, om det er et parti, som svarer til den holdning, man har i Danmark, siger Anne-Margrete Jessen til TV SYD.

I Det Danske Hus i Flensborg var et af dagens samtaleemner frygten for det nye højreorienterede parti, Alternative für Deutschland (AfD). 

- Det er et parti, der ikke vil anerkende, der findes mindretal, siger Bodil Vogel.

SSV er det parti, der kæmper for mindretallets rettigheder, de er ikke opstillet til forbundsvalget. Det bekymrer dog ikke den nytiltrådte generalkonsul.

- Jeg tror ikke, det danske mindretal som sådan vil blive påvirket i nævneværdig grad af det resultat, der vil foreligge i aften. Jeg vil gå ud fra, der er så meget stabilitet i det tyske samfund, at man vil stå vagt om de mindretalsprincipper, vi kender i dag, siger Kim Andersen, generalkonsul, Flensborg. 

Hvis det er tilfældet, er glæden intakt i det danske hus. Her føler de sig nemlig i den grad som en del af flertalsbefolkningen.

- Vi er anerkendt her og respekteret, og vi kan bruge hinandens tilbud. Jeg synes, det er meget meget fint, vi kan vise, man godt kan leve side og side og have det godt med hinanden, uden der opstår en masse problemer, siger Bodil Vogel.