Slesvig-Holsten forbereder sig på afrikansk svinepest

Slesvig-holstenske landmænd begynder at tegne forsikringer mod eventuelle økonomiske tab som følge af afrikansk svinepest, skriver Flensborg Avis.

Delstaten Slesvig-Holsten, der ligger op mod den tysk-danske grænse, er efterhånden indstillet på, at man på et eller andet tidspunkt bliver ramt af den frygtede afrikanske svinepest, skriver Flensborg Avis.

Selvom der i de senere år årligt er blevet nedlagt mere end 20.000 vildsvin alene i Slesvig-Holsten, så bliver bestanden ved med at vokse, og netop frygten for den afrikanske svinepest har fået myndighederne til at kræve bestanden reduceret.

Ifølge TV-stationen NDR har slesvig-holstenske landmænd siden januar kunnet tegne en forsikring mod de tab, som et eventuelt udbrud ville medføre.

Hvis sygdommen bliver konstateret, vil al landbrugsproduktion - uanset om der er tale om kødproduktion eller kartofler, kål og andre markafgrøder - blive destrueret inden for en radius af tre kilometer.

Det vil kunne koste millioner af kroner for de enkelte bedrifter. Derfor har mange landmænd syd for grænsen valgt at forsikre sig mod de økonomiske konsekvenser.

Hvis svinepesten når Danmark, vil det stoppe eksport af svinekød for milliarder af kroner.