TV der bevæger dig

Børnehave-klasser skal lære tysk

Hvis byrådet siger ja, kommer børnene i Tønder Kommune til at stifte bekendtskab med tysk allerede fra børnehaveklasse. Dermed er der lagt op til, at skolerne i grænsekommunen går langt videre end folkeskolereformen, hvor det er bestemt, at eleverne skal have tysk fra 5. klasse.

Børn- og Skoleudvalget i Tønder Kommune lægger op til massiv satsning på tyskundervisning på alle klassetrin fra o. klasse og op.

Efter forslaget skal tysk i børnehaveklasse til og med 2. klasse foregå som temaundervisning, dvs. ikke skemalagt undervisning, men som en integreret del af anden undervisning. Fokus vil være på at styrke elevernes sproglige opmærksomhed.

Gennem et helt skoleforløb vil eleverne i Tønder Kommune samlet set få 210 tysktimer mere end undervisningsministeriets vejledende timetal.

- Med Tyskland liggende lige uden for døren er det naturligt, at vores børn får størst mulig indsigt i tysk sprog og kultur. Det vil få betydning både for de unge selv og for erhvervsudviklingen, siger udvalgets formand, Henrik Mehlsen.

Han fremhæver, at den massive satsning på tyskundervisning er et kraftigt signal til erhvervslivet både i Danmark og Tyskland om, at de unge i Tønder Kommune får gode tyskkundskaber, og at området derfor kan tilbyde noget særligt i forhold til samhandel og eksport.

- Med tysk hele grundskoleforløbet igennem vil de unge blive klædt godt på til at begå sig sprogligt og kulturelt. Det vil styrke deres muligheder både nu i forhold til venskaber og senere i livet i forhold til job- og karrieremuligheder, mener Henrik Mehlsen.

Kommunen vil også lægge op til øget samarbejde med de tyske skoler både nord og syd for grænsen.

 

Fakta om forslaget til øget tyskundervisning i Tønder Kommune:

I 3.-4. klasse får eleverne 30 timers tyskundervisning om året, svarende
til én lektion om ugen.

I 5.-6. klasse får eleverne 30 timers tysk mere om året, end de ellers ville
få. Det betyder, at 5. årgang får to tysklektioner om ugen og 6. årgang 3
lektioner.

Tiden til ekstra tyskundervisning i 3.-6. klasse tages fra den
understøttende undervisning, så eleverne skal ikke være længere i skole.
I 7.-9. årgang er timetallet uændret.