TV der bevæger dig

Højer får 10 millioner kroner ekstra til fornyelse

Højer får nu yderligere 10 millioner kroner til udvikling af marskbyen.

Højer får nu yderligere 10 millioner kroner til udvikling af marskbyen, så udvikles byen for 211 millioner over fem år.

Omdannelsen af Højers historiske bykerne er et af de bærende elementer i Tøndermarsk Initiativets arbejde, der frem til 2021 skal gøre det bedre at bo, besøge og arbejde i marskområdet. Selve byfornyelsen skal understøtte Højers udvikling som en by, hvor både beboere og besøgende trives. 

Læs også Tøndermarsken får 210 millioner kroner til udvikling af området

Hos Tøndermarsk Initiativet modtager man naturligvis nyheden om de ekstra  10 millioner kroner fra Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen med glæde.  
 - Det er en rigtig god nyhed at få her op til påsken. Med de ekstra midler kan vi løfte Højer endnu mere, og vi kan samtidig få en dybdegående og givende proces frem mod målet. Bevillingen er et glædeligt tegn på, at det ikke kun er os, der er engageret i Tøndermarsk Initiativet, som ser mulighederne i Højer by, siger Tønders Venstre-borgmester, og formand for den koordinerende styregruppe i Tøndermarsk Initiativet, Henrik Frandsen.

De 10 millioner kroner er bevilget på baggrund af en ansøgning til Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen, hvor der er lagt stor energi i at beskrive mulighederne for inddragelse af borgerne i Højer. Der er her skitseret en lang række punkter, som vil indgå i den kommende proces. Hos Tøndermarsk Initiativet arbejder man netop nu på at få de sidste brikker til at falde på plads, så man kan melde de konkrete planer ud efter påske.

Fakta om Tøndermarsk Initiativet

Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formål og Tønder Kommune om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i. Tilsammen investerer parterne 211 mio. kr. i udviklingen over en femårig periode.
 
Hovedindsatsområderne er:
  •     Byomdannelse i Højer
  •     Højer Byfond
  •     Nye ruter og stier
  •     Klimatilpasning langs Vidå
  •     Klimatilpasning i Tønder Midtby
  •     Udvikling af erhverv og turisme  

 
 

 

 

 

  

 
 

 
     

 

Mere kultur