Magre indtægter i landbruget

Videnscenter for Landbrug har udarbejdet nye prognoser for de primære driftsgrene for 2010 ? 2012.

Resultat efter finansiering ? gns af årene 2010 ? 2012
Som det kan ses herunder er landmænd med mindre kvægbrug, der kan vente et mindre overskud fremover.

Kvægbrug
? Mindre kvægbrug (126 køer) + 50
? Større kvægbrug (290 køer) - 304

Svinebrug
? Soproduktion (575 søer) - 352
? Slagtesvin (7.300 slagtesvin) - 390
? Søer/slagtesvin (300 søer/6.300 slagtesvin) - 317  

Planteavl
? 186 ha -115