Rævene i Tøndermarsken skal skydes

Rævene i Tøndermarsken skal plaffes ned for at sikre fuglelivet, foreslår Naturstyrelsen.

Det fremgår af rapporten "Muligheder for yderligere fredning og bedre beskyttelse af Tøndermarskens unikke naturværdier", som Naturstyrelsen har udarbejdet med bidrag fra blandt andre Danmarks Miljøundersøgelser (DMU).

Naturstyrelsen mener, at der kan komme flere fugle til Tøndermarsken ved at skabe flere våde enge. Rapporten beskriver flere modeller til en pris på mellem otte og 22 millioner kroner.

Imidlertid vil rævene gøre det af med den største del af gevinsten.

Tilbage til 1980'erne

Målet for antallet af fugle i Tøndermarsken er sat efter bestanden i 1980'erne, der var historisk stor. Hverken før eller siden har bestanden været så stor.

Ifølge DMU hænger det især sammen med, at rævene i den periode blev næsten udryddet i Sønderjylland på grund af rabiesbekæmpelse.

- Konklusionen er, at vi blandt andet skal reducere antallet af ræve, hvis der skal være flere fugle i Tøndermarsken. Den konklusion er grundigt dokumenteret i rapporten, siger miljøminister Karen Ellemann (V).

Rapporten anbefaler, at der frem til 2015 skal ske en kraftig nedskæring af rævebestanden i marsken.

Den kan hentes på Miljøministeriets hjemmeside.