TV der bevæger dig

Risiko for omfattende blyforurening

Flere andre sønderjyske byer end Tønder kan være ramt af blyforurening af drikkevandet.

05:10

Borgere i Tønder er gået over til flaskevand.

1 af 2

Embedslæge Henrik Hansen advarer børn, gravide og ammende kvinder mod at drikke blyholdigt vand.

Forureningen stammer fra vandledninger af bly, der leder vand ind i husene fra hovedledningerne.

I Tønder har kommunen lokaliseret 90 kommunale stikledninger, der er lavet af bly. Dertil kommer vandrør i folks egne boliger. Husene er bygget før 1950.

Det er nu kommet frem, at vandrør af bly stammer fra en tysk byggetradition, som blev indført i Sønderjylland, da landsdelen frem til 1920 var en del af Tyskland.

Derfor kan der også være vandrør af bly i mange andre sønderjyske byer.

Ikke undersøgt

I andre byer er vandledningerne ikke blevet undersøgt. Teknisk forvaltning i Sønderborg skønner, at kun få huse kan have vandledninger af bly, da mange vandledninger er blevet udskiftet.

Teknisk chef i Haderslev Erk Ancker siger:

- Vi har ikke undersøgt vandrørene, men når Tønder har et problem, har vi også et problem.

Teknisk forvaltning i Aabenraa har forhørt sig blandt VVS-folk, og de mener ikke, at byen har gamle blyrør. Der er dog ikke taget vandprøver.

Det er nu op til lokalpolitikerne at få undersøgt risikoen for blyforurening.

Langt over grænseværdien

Grænseværdien for bly i drikkevand er i dag 10 mikrogram pr. liter. I Tønder er der fundet værdier mellem 5,5 og 52 mikrogram pr. liter.

Tønder Kommune er i gang med at kortlægge alle blyledningerne for at få lavet en samlet plan for at få dem udskiftet. De enkelte husejere har ansvaret for rørene på deres egen grund, mens kommunen står for ledningerne fra hovedledningerne til skel.

Embedslæge Henrik Hansen understreger, at der ikke er en akut fare for blyforgiftning ved at drikke vandet, men bly kan ophobes i kroppen.

Bly i kroppen kan give nyreskader og øget risiko for hjerte-kar-sygdomme. Også produktionen af æg- og sædceller kan påvirkes.

Det koster 900 kroner at få analyseret sit drikkevand for bly.