Sønderjysk Landboforening: Magre år på vej

Det bliver kun den bedste tredjedel af de danske landmænd, der får overskud de næste tre år. Møde i Sønderjysk Landboforening om den økonomisk usikre fremtid.

Det er faktisk kun ejere af de mindre kvægbrug (med lidt over 100
køer), der i gennemsnit spås et beskedent overskud på 50.000 kr. om året. Ellers ser det skidt ud for landbruget.

Denne nedslående prognose kommer fra Videnscenter for Landbrug, der har regnet på, hvad der venter ejere af små og store landbrugsbedrifter i Danmark.
 
 

Underskud på korn, kvæg og svin

Planteavlere med i gennemsnit knap 200 hektar forventes i gennemsnit at få et årligt underskud på lidt over 100.000 kr. De større kvægbrug ventes at få årlige underskud på 300.000 kr., og bedre ser det bestemt ikke ud for svineproducenterne, der som et gennemsnit forventes at måtte notere årlige underskud på mere end 300.000 kr.

Møde

Sønderjysk Landboforening holder møde tirsdag d. 9. november i Løgumkloster Forsamlingshus.