TV der bevæger dig

Organisationen

TV SYD er en af de otte regionale tv-stationer i TV 2-familien, men i modsætning til de øvrige regionale stationer drives TV SYD som et selvstændigt selskab.

TV SYD er ejet af en selvejende fond, der er uafhængig af politiske og økonomiske interesser.

Repræsentantskabet

TV SYD er mere end nogen anden dansk tv-station forankret i et stort folkelige bagland.

Hvert andet år vælges 100 aktive seere ind i TV SYDs repræsentantskab. Medlemmerne repræsenterer forskellige foreninger og organisationer i Syd- og Sønderjylland.

Repræsentantskabet diskuterer løbende indeholdet i TV SYDs programmer, og det er repræsentantskabet, der vedtager TV SYDs programerklæring.

Fondsbestyrelsen

Det er Fondsbestyrelsen, der sammensætter repræsentantskabet.

Fondsbestyrelsen udpeges for to år ad gangen.

I forhold til A/S TV SYD er fondsbestyrelsens vigtigste opgave at være generalforsamling og dermed udpege A/S-bestyrelsen, vedtage driftsselskabets vedtægter og godkende A/S-bestyrelsens årsberetning og -regnskab.

A/S bestyrelsen

Driftsselskabet A/S TV SYD ledes af en bestyrelse på syv medlemmer.

Medlemmerne skal have professionel indsigt.

De seks medlemmer vælges af bestyrelsen for TV SYD-fonden, som er eneaktionær i selskabet. Det syvende medlem udpeges af medarbejderne på stationen. Bestyrelsen vælges samlet for fire år ad gangen.

Bestyrelsens vigtigste opgave er at ansætte en administrerende direktør for selskabet og sammen med denne sikre en stærk ledelse af selskabet.