Borgere i landsby: Politikere har kørt os ud på et sidespor

Konference- og hotelbyggeri i Ho blev fremlagt på én måde i lokalplansforslag. Snart dukkede meget mere konkrete tegninger op. Beboerne er frustrerede.

De tre kvinder er ikke just tilfredse med den måde, borgerne i Ho er blevet inddraget i beslutningerne om deres landsby. 

- Vi føler os kørt ud på et sidespor af politikerne, og de burde simpelthen stoppe det her og starte forfra, siger Jane Johnsen, der er butiksejer i Ho.  

Sagen er alvorlig og stor for en landsby med under 200 indbyggere. For det handler om et 200 mio. kr. dyrt projekt. Et konference- og hotelbyggeri med en lang række "værelser", som ligger spredt ud som små huse på det seks hektar store område ved den lokale golfklub.  

quote

Det virker ikke som de forstår, hvad det vil sige at have en ordentlig borgerinddragelse.

Christina Pagaard Thomsen, formand for Blåvandshuk Udviklingsråd

Billedet viser ikke hotelenhederne, men konferencebygningen. (Foto: Finn Grahndin)
Billedet viser ikke hotelenhederne, men konferencebygningen. (Foto: Finn Grahndin)

Diffust beslutningsgrundlag 

En lokalplan skulle udarbejdes for at danne det lovmæssige grundlag for byggeriet. Men det materiale, borgerne fik til at tage stilling til sagen, mener de, er alt for løst og diffust. 

- Derfor kan jeg umuligt sige noget om projektet på baggrund af de planer, vi har fået, siger Bente Staal, butiksejer i Ho og medlem af Blåvandshuk Udviklingsråd. 

Oversigtskort over området. De små firkanter markerer modulhusenes placering. Efter planen kan de huse 2, 4 eller 6 personer. (Foto: Finn Grahndin)
Oversigtskort over området. De små firkanter markerer modulhusenes placering. Efter planen kan de huse 2, 4 eller 6 personer. (Foto: Finn Grahndin)

Men i dag kan Peter Nielsen, direktøren for Blåvandshuk Golfklub med en bane i Ho, til TV SYD vise foldere om og tegninger af hele projektet, som han, de private ejere af golfklubben og de internationale investorer, planlægger bliver til virkelighed. Hvis lokalplanen bliver godkendt af et flertal i byrådet. 

- De tegninger er vi ikke blevet forevist. Gad vide hvorfor, spørger Bente Staal retorisk. 

Butiksejer Bente Staal kritiserer Varde Kommunes forvaltning for at præsentere et dårligt og diffust lokalplanmateriale i den ellers store og alvorlige sag. (Foto: Finn Grahndin)
Butiksejer Bente Staal kritiserer Varde Kommunes forvaltning for at præsentere et dårligt og diffust lokalplanmateriale i den ellers store og alvorlige sag. (Foto: Finn Grahndin)

Men så pludselig....

- Vi undrede os over, at vi intet havde hørt i halvandet år. Men så på halvanden uge skal det hele hastes igennem, først på et møde i det politiske udvalg Plan- og Teknik, så i Økonomiudvalget, og så i Byrådet. Derefter får vi det i høring (en periode, hvor borgere kan gøre indsigelser mod eller rose planerne, red.), men uden at der reelt set er nogle tegninger, der beskriver, hvad der skal bygges, og hvordan det skal se ud, siger Christina Pagaard Thomsen, Ho Kro og formand for Blåvandshuk Udviklingsråd. 

Ifølge Preben Friis-Hauge, der er formand for Plan- og Teknikudvalget, har de været langt omkring med informationen.

- Men faktum må være, at hvis borgerne føler, de mangler viden, så må vi sørge for, de får den. Og det vil vi være særligt opmærksomme på, når vi holder borgermøde med dem, siger han. 

Han tilføjer:

- Jeg håber, det kan give et kvalitetsprodukt, som vi eftertragter og mangler i Varde Kommune i vores turismestrategi. Vi har brug for nogle faciliteter til det, vi kalder korttidsferier , siger Preben Friis-Hauge.

Månebase Alpha        

Men via avisen Børsen fik de et billede af, hvordan modulhusene - eller hotelenhederne - kommer til at se ud. I overskriften kaldes de for "futuristiske". 

- Månebase Alpha! Det var min første tanke, da jeg så billedet, siger Jane Johnsen, butiksejer i Ho. 

Men billedet var for borgerne også endnu et eksempel på, at de er blevet overhørt og overset. Høringsfasen slutter i aften, og så er det for sent for beboerne at protestere med en indsigelse. 

Her kan du læse det lokalplansmateriale, som borgerne havde for at kunne tage stilling til projektet: 

Hvorfor ventede kommunen ikke? 

-  Kunne man ikke fra kommunens side have ventet en uge eller fjorten dage med at sende det ud i høring, og så rent faktisk have fået det med i høringsmaterialet, så man vidste, at det er det her, man vil bygge, siger Christiana Pagaard Thomsen. 

Peter Nielsen, direktør for Ho Natur- og Golfklub, peger på undersøgelse fra Dansk Erhverv, der viser, at der mangler korttidsudlejning af ferieboliger i de danske kystområder. (Foto: Finn Grahndin)
Peter Nielsen, direktør for Ho Natur- og Golfklub, peger på undersøgelse fra Dansk Erhverv, der viser, at der mangler korttidsudlejning af ferieboliger i de danske kystområder. (Foto: Finn Grahndin)

Konference- og hotelbyggeriet henvender sig især til turister, der ønsker sig et kortere ophold i området. En-to-tre, måske fire dage for at spille golf og/eller opleve kulturen i området. Som f.eks. museet Tirpitz.

- Det er stort set umuligt her i området, fordi sommerhusene og andre ferieboliger typisk bliver lejet ud for en uge af gangen, siger Peter Nielsen. 

Han er også byrådsmedlem for Venstre og derfor erklæret inhabil i den politiske beslutningsproces i sagen. 

Plan- og Teknikudvalgsformanden fortæller, at de gerne vil være på forkant, og at de derfor har fremsat et budgetønske. 

- Vi er meget opmærksomme på, at det kan øge trykket på turiststrømmen i Blåvand, og allerede da vi etablerede Tirpitz, var vi godt klar over, at det godt kunne have en betydning for trafikken i Ho, og med det nye projekt, der nu er på vej, har vi på vores seneste udvalgsmøde sat et budgetønske på lidt over tre millioner kroner specifikt til trafikudfordringerne i Ho, siger Preben Friis-Hauge.

- Vi sidder tilbage med en følelse af afmagt, siger Christina Pagaard Thomsen, formand for Blåvandshuk Udviklingsråd. (Foto: Finn Grahndin)
- Vi sidder tilbage med en følelse af afmagt, siger Christina Pagaard Thomsen, formand for Blåvandshuk Udviklingsråd. (Foto: Finn Grahndin)

Vi kender da vores landsby bedre

De tre erhvervskvinder er frustrerede. De kalder det "en følelse af afmagt". 

- Vi har et feriecenter herude i forvejen med 100 enheder (Ho Feriecenter, red.) og nu planlægger man et feriecenter mere med 100 enheder. Så er spørgsmålet: Er det den udvikling, vi skal have her i Ho? Det var den debat vi håbede på, at vi kunne have, siger Christian Pagaard Thomsen og tilføjer: 

- Det virker ikke som de forstår, hvad det vil sige at have en ordentlig borgerinddragelse. Vi har trods alt en bedre kendskab til vores egen landsby end nogen af politikerne og forvaltningen har. 

Der er borgermøde i Billumhallen om projektet den 30. juni kl. 19.00