Børnehaver forurenet i Varde Kommune

Region Syddanmarks undersøgelser af jordforureningen i en række børnehaver viser, at jorden ved to børnehaver i Varde Kommune er forurenet med tjærestoffer.

Der er sat hegn op på legepladsen, og oprensningsarbejdet går i gang snarest, oplyser Region Syddanmark.

Region Syddanmark har undersøgt jorden omkring 34 børnehaver i Tønder, Billund, Vejen, Fredericia og Varde kommuner. Kun ved de to børnehaver i Varde Kommune er der fundet så kraftig jordforurening, at jorden nu skal renses op. Det drejer sig om Børnehaven Trinbrættet i Sig samt Columbus, Sdr. Plantage.

- Ved Trinbrættet stammer forureningen fra en nærliggende jernbane, mens forureningen på Columbus, Sdr. Plantage stammer fra en gammel fyldplads. Forureningen er heldigvis bundet til jorden og giver derfor ikke indeklimaproblemer i institutionernes bygninger, siger civilingeniør Kristian Dragsbæk Raun fra Region Syddanmarks jordforureningsafdeling til regionens pressetjeneste.

Regionen har allerede sendt oprensningsarbejdet i udbud, så et firma hurtigt kan komme i gang med gravearbejdet. Oprensningsindsatsen forventes afsluttet før nytår.