Får 3,9 mio. kr. til projekt En værdig Død

Varde Kommune får cirka 3,9 millioner kroner til projektet "En værdig død". Kommunen er mellem fire kommuner, som skal samarbejde med sygehuse og praktiserende læger om at give flere muligheder for at dø hjemme.

Når livet slutter, så kan det være en trøst for den døende og de pårørende at få lov til at være i vante omgivelser frem for på et sygehus.

Fire kommuner modtager penge fra satspuljen til projekter, der skal hjælpe flere uhelbredeligt syge til at dø hjemme. Erfaringerne skal siden udbredes til alle landets kommuner.

- For døende kan det have stor betydning, at den sidste tid bliver tilbragt hjemme i vante omgivelser sammen med familien. Det giver tryghed og kan føles mere værdigt for den enkelte og for de familiemedlemmer, som må tage afsked med en mor, far, bror eller søster, siger sundhedsminister Sophie Løhde (V) i en pressemeddelelse.

I alt modtager Varde, Svendborg, Aarhus og Roskilde Kommuner 13,3 millioner kroner til forskellige projekter, der har det til fælles, at de skal give flere mulighed for at være hjemme den sidste tid.

I Varde Kommune skal pengene blandt andet bruges til at uddanne de praktiserende læger, så de er bedre rustet til at hjælpe uhelbredeligt syge med kræft, KOL, diabetes og hjertesygdomme.

Det var den tidligere regering, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og De Konservative, som i satspuljeaftalen for 2015-2018 blev enige om at afsætte penge til, at flere kan dø hjemme.