Jubler over fund af "det reneste" grundvand efter 25 års søgen

En række boringer i Varde Kommune er blevet lukket på grund af fund af pesticider. Nu kan 20.000 forbrugere se frem til, at stort reservoir med urørt drikkevand kommer i brug.

- Jeg er en glad mand. 

Geolog Kenneth Ejsbøl smiler bredt. Han har siden sin ansættelse i Din Forsyning i 2009 arbejdet på at finde et egnet vandreservoir. Og historien går endnu længere tilbage i tid.  

- Vi har ledt i 25 år. Det er ret kompliceret, men nu har vi fundet det, vi søgte, så det er stort, siger han. 

Geolog Kenneth Ejsbøl er begejstret over, at det fundne vandreservoir nu kan komme i brug.
Geolog Kenneth Ejsbøl er begejstret over, at det fundne vandreservoir nu kan komme i brug.
Foto: Finn Grahndin, TV SYD
quote

Det er det reneste vand. Det viser analyserne tydeligt

Kenneth Ejsbøl, geolog, Din Forsyning

Pesticider i drikkevandet

Præcis hvor stort vandreservoiret er, ved man ikke endnu. 

- Men vi vurderer, at vi kan indvinde 1,5 millioner kubikmeter vand om året. Det svarer til forbruget i Varde by, siger Kenneth Ejsbøl.  

Der er tale om vand til cirka 20.000 forbrugere.  

Der er både glæde og lettelse over at kunne udnytte vandreservoiret nu. En række vandboringer i området er lukket efter fund af miljøfremmede stoffer som pesticider, der typisk kommer fra landbruget. 

Boringer viser, at det rene vand ligger i cirka 100 meters dybde.
Boringer viser, at det rene vand ligger i cirka 100 meters dybde.
Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Presset kommune 

- Vi er pressede med hensyn til drikkevandsresurser i Varde, men med vandreservoiret i Vittarp ser det meget bedre ud, siger Kurt Bjerrum, bestyrelsesformand i Din Forsyning.   

Geolog Kenneth Ejsbøl er begejstret for Vittarp-vandet. 

- Det er det reneste vand. Det viser analyserne tydeligt, siger han. 

Reservoirets vand - smeltevand fra tusinder af år siden - ligger 100 meter nede i jorden og har været beskyttet af et lag af ler. 

Der skal bygges nyt vandværk i Orten ved Varde.
Der skal bygges nyt vandværk i Orten ved Varde.
Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Drikkevand med miljøgifte

I både 2020 og 2021 blev der fundet rester af pesticider i flere end halvdelen af de undersøgte drikkevandsboringer - og de foreløbige tal fra 2022 viser, at der i årets første 8½ måned er fundet pesticidrester i 55,3 procent af de 1431 indberettede analyser fra aktive drikkevandsboringer i Danmark.

I Varde ligger tallet på 41 procent. I Esbjerg 46 procent, mens Tønder ligger på 50 procent. Altså hver anden.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening

God behandling

Ti boringer er ved at blive etableret på markerne omkring Vittarpgård nær Outrup. Den ene af de to lodsejere er landmand Jesper Arnth Stampe. Han har sagt god for projektet - og kompensationen i kroner og ører. En kompensation der er forhandlet mellem ham og Din Forsyning, men hvor Taksationskommissionen også har været inddraget.

Læs her om politisk forslag til at sikre drikkevandet. 

Læs her om vandværkernes organisation DANVAs reaktion på politiske forslag om at sikre drikkevandet.

Din Forsyning ønsker ikke at oplyse kompensationen til de to lodsejere, men peger på, at prisen typisk ligger på omkring 50.000 kr. pr. hektar. Jesper Arnth Stampe har altså fået mindst 4 mio. kr. for sit ja.  

- Jeg er blevet godt behandlet hele vejen igennem, siger han. 

Her taler landmanden ikke om den økonomiske del, men om samarbejdet mellem Din Forsyning og ham selv. 

Det indbefatter hans planer om at opsætte solceller på området. 

Drop sprøjten 

Hans accept kommer dog ikke uden krav. 

- Nej, jeg har nu 80 hektar jord, hvor jeg ikke må bruge plantegifte, siger han. 

Men da han er mælkeproducent med 540 malkekøer, har han da også mere brug for græs og ensilage. Så han mener selv, at han kan klare sagen på den måde.  

Brøndborer Anders Harboe fra firmaet PC Brøndboring med en af de prøver, der tages for hver meter ned til det rene vand i reservoiret
Brøndborer Anders Harboe fra firmaet PC Brøndboring med en af de prøver, der tages for hver meter ned til det rene vand i reservoiret
Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Forbrugerne betaler

Det kommer da heller ikke uden omkostninger for forbrugerne. For det er dem, der betaler prisen. Din Forsyning har lagt 25 øre oveni den pris, forbrugerne ellers skal betale for vand. Typisk 4,50 kr. pr. kubikmeter. 

- De penge går til yderligere beskyttelse af drikkevandsområder og til kompensation til de landmænd, der må tage jorde ud af deres produktion, siger bestyrelsesformanden for Din Forsyning, Kurt Bjerrum, der selv er landmand og i øvrigt også byrådsmedlem for Venstre i Esbjerg. 

Det rene vand kommer i vandhanerne fra slutningen af år 2024. 

Et nyt vandværk skal bygges som afløser for Lerpøt Vandværk i Varde. Det gamle vandværk har i årevis kæmpet med for høje niveauer af sprøjtegifte i drikkevandet.