TV der bevæger dig

Nu må jægerne bruge natsigte til jagt på mårhunde

Jes Kristensen, der er ivrig mårhunde-jæger, roser miljøministeren for at give en dispensation til at bruge natsigte i kampen mod det invasive rovdyr.

Natsigter kan hjælpe med at få ram på mårhunde Foto: Lasse Hansen, TV SYD

Jes Kristensen på jagt i dagslys efter mårhunde. Foto: Finn Grahndin

1 af 2

Jes Kristensen er tovholder for mårhundegruppen Varde Vest. Det er en frivillig gruppe jægere, som sidste år fik ram på 246 mårhunde i den vestlige del af Varde Kommune. Og nu kan de tage et nyt middel i brug for at få det tal til at stige.

En ny dispensation giver nemlig danske jægere lov til at anvende natsigte i kampen mod de invasive rovdyrarter mårhund og vaskebjørn. 

- Vi kan helt sikkert skyde mange flere, når vi må bruge natsigte, siger han til TV SYD.

Jes Kristensen på jagt i dagslys Foto: Finn Grahndin

Især mårhundebestanden, der de seneste år er vokset herhjemme, udgør en stigende trussel for blandt andet fugle, padder og krybdyr. 

- Invasive rovdyr presser en række af vores i forvejen sårbare og truede arter som strandtudse og agerhøne. Vi skal passe bedre på vores natur. Derfor har jeg nu givet grønt lys til, at jægere kan få dispensation til at bruge natsigte mod mårhund og vaskebjørn, siger miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Jes Kristensen har allerede søgt om tilladelse hos miljøstyrelsen. Den nødvendige tilladelse fra politiet til i det hele taget at have et natsigte, har han i forvejen. Den har han fået, så han kan bruge det på jagt i udlandet.

Han fortæller, at mange danske jægere allerede har et natsigte, selvom det normalt ikke må bruges i Danmark.

- De skal bare se at komme i gang. Det er meget vigtigt, at vi får bekæmpet mårhunden, siger Jes Kristensen til TV SYD.

Har tror ikke, der er jægere der vil misbruge natsigtet til at skyde fx råvildt i mørket.

- Hvis folk ville misbruge det, så gjorde de det nok i forvejen. Men det håber jeg ikke, at der er nogen der vil gøre - det vil være utilgiveligt, siger Jes Kristensen.

Ynglefugle som vibe, rødben og stær har det svært i forvejen og har nu fået en ny fjende med den uindbudte mårhund, der breder sig i Danmark. Foto: Jan Skriver, DOF

Nemmere jagt på mårhund

Jægerne har i flere år efterspurgt at kunne montere natsigte på jagtvåben til at bekæmpe mårhunden. Indtil nu har mårhundejægerne blandt andet måttet anvende håndholdte natkikkerter og lommelygter til at lokalisere de nataktive rovdyr. En metode, der har været besværlig og ineffektiv for de frivillige jægere.
 
Der er en ny forvaltningsplan på vej for mink, mårhund og vaskebjørn, hvor lysforstærkende natsigte indgår som værktøj til at bekæmpe mårhund og vaskebjørn. Men da mårhunden formerer sig i foråret, vil Miljøstyrelsen allerede nu indføre en ny dispensationsordning for jægere, der ansøger om brug af natsigte på jagtvåben. Det betyder, at jægerne kan bruge natsigte, før en bekendtgørelse med de nye regler ligger klar.

Jes Kristensen på jagt i dagslys Foto: Finn Grahndin

- Når der er bred enighed om, at natsigte er en god idé, giver det ikke mening, at jægerne skal vente endnu længere. Derfor sætter vi gang i det her allerede nu, siger Lea Wermelin.

Miljøstyrelsens nye dispensationer for natsigte gælder frem til, at de nye regler om brug af natsigte bliver indført.- Jeg er ikke i tvivl om at vi kan skyde mange flere mårhunde med natsigte.

 

 • Den nye dispensationspraksis gælder montering af lysforstærkende natsigte på jagtvåben. Natsigtet må kun anvendes af jægere til regulering af mårhunde og vaskebjørne.
  Anvendelse af termisk sigte vil ikke være tilladt.
   
 • For at en jæger må anvende natsigtemidler, som kan monteres på jagtvåben, skal det være tilladt for den pågældende efter både Justitsministeriets og Miljø- og Fødevareministeriets regler og praksis. Dette betyder, at jægeren skal søge tilladelse både hos politiet og hos Miljøstyrelsen. 
   
 • Mårhunden er et invasivt rovdyr, der kan være en alvorlig trussel mod nogle af de sarte og beskyttede dyrearter i den danske natur.
  I 1995 var der under 10 mårhunde i Danmark, mens det i 2016 blev vurderet, at bestanden var vokset til omkring 2.000-3.500. Mårhunden stammer oprindeligt fra Asien.
   
 • Vaskebjørnen er et invasivt rovdyr, der vurderes at kunne true biodiversiteten lokalt, blandt andet fordi den plyndrer fuglereder og æg. Vaskebjørnen er indtil videre ikke særlig udbredt herhjemme, men har en stor udbredelse i bl.a. Tyskland og Polen. Vaskebjørnen stammer oprindeligt fra Mellem- og Nordamerika.