TV der bevæger dig

Se billederne: Arktiske fugle led langsom død i ulovligt fiskenet

Naturvejleder fandt 16 sandløbere viklet ind i fiskenet ved Blåvandshuk.

16 sandløbere led en grusom død i et ulovlig fiskenet ved Blåvandshuk torsdag. Foto: Bent Jakobsen, naturvejleder

16 sandløbere led en grusom død i et ulovlig fiskenet ved Blåvandshuk torsdag. Foto: Bent Jakobsen, naturvejleder

16 sandløbere led en grusom død i et ulovlig fiskenet ved Blåvandshuk torsdag. Foto: Bent Jakobsen, naturvejleder

16 sandløbere led en grusom død i et ulovlig fiskenet ved Blåvandshuk torsdag. Foto: Bent Jakobsen, naturvejleder

1 af 4

Det syn, der mødte naturvejleder Bent Jakobsen torsdag morgen, gjorde ham meget fortvivlet. Han talte 16 blodige sandløbere, der var viklet ind i et fiskenet. De var blevet fanget i nettet, mens de havde taget føde til sig ved kysten ud for Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk.

De har lidt en langsom død i fiskenettet, der var ulovligt og nu er fjernet af politiet.

- Jeg var chokeret, meget ked af det og samtidig lidt gal. Specielt fordi der ikke var mærke på nettet, så man kan ikke finde ejermanden, fortæller Bent Jakobsen til TV SYD.

Mens han ventede på lokalbetjenten, observerede han forgæves, om nettes ejer ville dukke op.

- Jeg kunne ikke selv fjerne nettet, for det ville være selvtægt, bemærker han.

Også fiskerikontrollen er underrettet om hændelsen.

Sandløberen

Vingefang: 36-39 cm

Længde: 20-21 cm

Vægt: 45-85 g

Ynglealder: 2 år

Føde: Den lever af insekter, krebsdyr og muslinger.

 

Vadehavet og  Blåvandshuk er gode rastelokaliteter for sandløbere. Fuglen overvintrer i Vesteuropa og i Vestafrika, hvor vinterbestanden estimeres til henholdsvis 40.000 og 80.000 fugle.

Fuglens navn hentyder til, at man oftest ser fuglen på sandstrande, hvor den så at sige løber efter bølgerne og æder de ting, havet efterlader, når bølgerne trækker sig tilbage.

 

 

 

(Kilde: Dansk Ornitologisk Forening, DOF)

Se mere

Første gang på hukket

Sandløberen er en trækfugl, der lige nu er på vej til yngleområderne i Grøndland og det nordøstlige Canada. Ved Blåvandshuk fouragerer fuglene, inden de trækker nordpå.

De skal fordoble deres vægt, inden de om tre ugers tid trækker videre - ofte i ét hug.

Bent Jakobsen har i sine 45 år som naturvejleder ikke oplevet noget lignende. Det er ifølge ham ikke unormalt at se den slags garn, ned-garn, både syd og nord for Blåvandshuk.

- Ude på selv hukket er det første gang, jeg har set sådan et garn. Snorene er tynde og næsten ikke til at se - heller ikke for fuglene, siger han.