Vi vil have en større vej

Trafikministeren får i dag onsdag besøg af en borgmester med et stort ønske: En udvidelse af hovedvej A11 mellem Korskro og Varde

 
 

Erik Buhl, Venstre, er taget til Christiansborg med ét formål. At snakke med en række trafikpolitiske ordførere og naturligvis især trafikminister og partifælle Hans Christian Schmidt.

- Vi har i Varde kommune arbejdet på det her i en række år, og nu da der er kommet en ny regering og hele den trafikpolitiske område bliver taget op til fornyet vurdering, skal hverken minister eller ordførere i hvert fald mangle de rette informationer, siger Erik Buhl til TV SYD.

Ønsket er i første omgang, at få foretaget en forundersøgelse af trafiktætheden på den statsligt ejede A11. Den vil nemlig - er man overbevist om i Varde Kommune - tydeligt vise, at vejen er hårdt presset især i myldretiden men også lørdag, hvor mange turister skal til eller fra hele Vestkystområdet.

- Men også erhvervslivet i kommunen efterspørger en hurtigere adgang til motorvejen, siger Erik Buhl.

Hvis en udvidelse af vejen bliver besluttet, er det ikke en motorvej man ønsker men en 2 + 1 hovedvej. Altså en vej, hvor der er to spor i den retning, hvor det er mest krævende.