TV der bevæger dig

Vil bede regering om hjælp

Region Syddanmark har brugt 50 mio. kr. på oprensningen i Kærgård Klitplantage, men hvis grundvandet skal renses koster det 80-120 mio. kr. mere. Dem vil regionen bede regeringen om at hjælpe med at finde.

04:59

Jørn Lehmann Petersen interviewes af Søren Vesterby.

Oprensningen af grube 3 og 4 blev afsluttet mandag.

1 af 3

- Nu skal vi se, hvordan de tiltag, vi har lavet, virker, sagde regionsrådsmedlem Jørn Lehmann Petersen i aften til TV SYD. Hvis der stadig strømmer gift ud på stranden, nytter det ikke noget at bruge flere penge.

Regionen og Miljøstyrelsen betaler de 50 mio. kr., der er brugt. Mandag blev arbejdet med grube 3 og 4 afsluttet. Tilbage står grube 5 og 6, men de er ikke så forurenede eller så store som de første fire gruber, der er renset op.

Projektet har alene drejet sig om at fjerne forurenet jord og sand. Men mange af giftstofferne er sivet ned i grundvandet. Og der udledes stadig 75 tons gift på stranden.

- Jeg er glad for, hvad vi har opnået indtil nu. Det har været en lang sej proces. Og det vil være oplagt, at vi henvender os til regeringen for at finde pengene til oprensning af grundvandet, siger Jørn Lehmann Petersen.