TV der bevæger dig

Vindmøller ved Varde i samråd

Miljøminister i samråd om Varde kommune, der lod hånt om Miljø- og Naturklagenævnets krav om stop for arbejdet med kæmpevindmøller.

00:37

1 af 2

Kirsten Brosbøl er blevet kaldt i samråd for at svare på spørgsmål om et stort vindmølleprojekt nær Næsbjerg ved Varde. Et projekt, som TV SYD flere gange har omtalt på grund af borgerprotesterne og en usædvanlig dårlig sagsbehandling fra Varde Kommunes side. Noget borgmester Erik Buhl har erkendt og undskyldt.

Nu skal miljøministeren i samrådet fortælle, hvilke konsekvenser sagen får for fremtidige projekter, og hvordan hun vil sikre, at afgørelser i Natur- og Miljøklagenævnet respekteres.

Varde Kommune lod nemlig hånt om en afgørelse i landets højeste miljømyndighed - Natur- og Miljøklagenævnet. Her stod det klart, at Varde Kommune havde en mangelfuld miljøredegørelse for kæmpevindmøllerne. Dermed skulle arbejdet stoppe, men kommunen lod entreprenørerne fortsætte i en uge.

Hans Christian Schmidt (V) vil også spørge til svarfristerne på tilladelser, så projekter, der får nej, ikke er så langt, at skaderne på naturen ikke kan udbedres.

Miljøminister Kirsten Brosbøl efter samrådet: - Varde Kommune handlede korrekt. (Varighed: 1.06 min.)

Arbejdet med at opføre fem kæmpevindmøller ved Næsbjerg ved Varde byggede på en stærkt kritisabel miljøredegørelse fra kommunens side.