Demente forsynes med GPS

Sidste år udstyrede Vejen Kommune 32 demente med en GPS. De nu så glade for systemet i Vejen, at GPS'erne er kommet for at blive.

Meningen var, at det skulle skabe tryghed for de pårørende, fordi de altid at kan se, hvor den demente befinder sig.

Forsøgsordningen har ikke levet op til forventningerne i andre kommuner, der derfor dropper GPS'en.

Men i Vejen er man fuldt ud tilfreds.