Landsretten afslutter sag: Helt ny bro rives muligvis ned

I oktober 2015 dømte byretten i Esbjerg, at Banedanmark ulovligt har eksproprieret jorden hos en landmand fra Vejen. Onsdag afsluttes sagen i Vestre Landsret.

Banedanmark var i gang med at elektrificere banen, og i den forbindelse eksproprierede de jord langs banestrækningen – blandt andet i Vejen, hvor en eksisterende jernbanebro var for lav til, at de nye elledninger kunne føres under broen. Derfor ville Banedanmark bygge en ny og højere bro. De sendte planerne for den nye bro til Vejen Kommune. Og her opstod problemet.

Kommunen ville gerne have flyttet broen lidt og have bygget en ny vej til broen. Det passede nemlig bedre ind i kommunens planer for fremtiden.

Det gik Banedanmark med til og eksproprierede et lidt større areal. Men det fandt byretten i Esbjerg altså var ulovligt.

Banedanmark ankede dommen, og onsdag afsluttes sagen i Vestre Landsret. 

- Vi håber på og regner med, at vi vinder sagen, siger anklager Jacob Schall Holberg, der repræsenterer lodsejeren fra Vejen, hvis jord er blevet eksproprieret til den nye bro.

Jacob Schall Holberg tilbragte tirsdagen i landsretten og fortæller, at også Vejens borgmester, Egon Fræhr (V), sad med i salen.

Hvis lodsejeren vinder sagen, og Landsretten også finder ekspropriationen af lodsejerens jord ulovlig, så er både bro og vej – et projekt i 100-millioner kroners klassen – ulovligt opført.

Det er dog ikke sikkert kommunen i så fald behøver rive den nye bro og vej ned.

- Jeg forventer, at man så vil forsøge at lovliggøre broen og vejen, siger Jacob Schall Holberg til TV SYD.

Da sagen er en civil sag, falder der ikke dom onsdag, hvor sagen ellers afsluttes i Landsretten. I stedet bliver rettens dom sendt ud til sagens parter med post indenfor fire uger.

Vejens borgmester, Egon Fræhr (V), ønsker ikke at kommentere sagen, før der er faldet en dom.