TV der bevæger dig

Nye højspændingsmaster er arkitekt-tegnede

Det drejer sig om 530 nye højspændingsmaster op gennem Jylland

05:39

De nye el-kabler kommer til at gå igennem det meste af syd- og sønderjylland.

1 af 2

Den nye linjeføring skal gå fra Kassø i Sønderjylland og hele vejen op til Tjele i midtjylland.

Den bliver 180 km lang og kommer stort set til at følge en eksisterende højspændingsledning

Masterne er arkitektdesignede.

I dag blev nogle prøvemaster opstillet ved Landerupgård ved Kolding.
Dermed kan kritikere få de arkitekt-tegnede master at se i virkeligheden.

Kritikerne vil have ledningerne i jorden.

Projektet er lige nu i en offentlig høring, der varer i 8 uger.