TV der bevæger dig

Besøgshunde bedre end robot-sæler

Ældre og demente har nemmere ved at knytte kontakt til besøgshunde end til robotsæler og demensbamser. Det viser et forsøg med 100 beboere fra fire særligt udvalgte plejecentret i Vejle Kommune.

Menneskets bedste ven har en positiv indvirkning hos ældre og demente viser det nye forskningsprojekt fra Trygfonden, der herhjemme råder over et korps af flere hundrede besøgshunde, som tager på besøg på plejehjem for at holde beboerne med selskab.

Kan reagere

Projektet dokumenterer, hvordan besøgshunde kan tilføre noget i interaktionen med de ældre og demensramte, som robotsæler og demensbamser ikke i samme grad er i stand til.

- Tilsyneladende er det vigtigt, at dyret kan bevæge sig og reagerer på den kontakt, det får.

- Det kunne tyde på, at jo mere "besøgsdyret" kan, des mere stimulerende er det, siger ph.d. og seniorforsker på Aarhus Universitet, Karen Thodberg, der har ledet projektet.

Langsigtede effekter

Tidligere forskning om raske menneskers kontakt med dyr har påvist, at kontakten kan virke beroligende.

Karen Thodberg understreger dog, at hendes projekt ikke på samme måde kan dokumentere, at besøgshunde styrker trivslen og øger livsglæden blandt de medvirkende.

- Selv om vi har undersøgt det nærmere, har vi ikke fundet nogle langsigtede effekter ved brugen af besøgshunde.

- Men under forsøgene kunne vi se, at der sker en her og nu effekt, hvor det fysiske møde med dyret virker stimulerende og dermed gør de ældre og demente mere glade.

- Vi har målt, at det gør en klar forskel, når de medvirkende kan røre og snakke med hunden. Det er simpelthen stimulerende, siger Karen Thodberg.

Hun forklarer, at det i det hele taget er vanskeligt at måle en eventuel forhøjet livskvalitet særligt blandt de demente, da de ofte har svært ved at kommunikere.

- Man kunne have en formodning om, at en øget interaktion med hundene også øger den gavnlige effekt hos de ældre, men det er ikke noget, vi ved noget om på nuværende tidspunkt, siger Karen Thodberg.

100 beboere fra fire særligt udvalgte plejecentre i Vejle Kommune deltog i det tre år lange forskningsprojekt.

Det er første gang, at der er gennemført et så omfattende forskningsprojekt af effekten af forskellige typer besøg til ældre og demensramte - i dette tilfælde besøgshunde, robotsæler og demensbamser.

 

 

  • Et dansk forskningsprojekt, der netop er blevet præsenteret på konferencen "Humans and Animals: The Inevitable Bond" i Chicago, dokumenterer, hvordan besøgshunde kan tilføre noget i interaktionen med de ældre og demensramte, som robotsæler og demensbamser ikke i samme grad er i stand til.
  • Projektet viser, at de personer, der havde en større grad af funktionsnedsættelse, havde mest kontakt til besøgsdyret, mens dem, der var mere velfungerende, henvendte sig mere til besøgspersonen, som ledsagede besøgsdyret.
  • Forskningsprojektet har gennem tre år fulgt Trygfondens besøgshundeordning.
  • Besøgshunde er et korps af familiehunde, der sammen med deres ejere besøger ældre og demensramte på landets plejecentre.
  • Det er første gang, at der er gennemført et så omfattende forskningsprojekt af effekten af forskellige typer besøg til ældre og demensramte.
  • Ordningen, der blev etableret i 2010, har tilknyttet flere end 400 hunde og deres ejere samt flere hundrede plejecentre.
  • Demensbamser ligner en almindelig tøjbamse - for eksempel en kat - men er tungere, så den ældre fornemmer at have en rigtig kat på skødet.
(Kilde: Trygfonden)

Om TrygFonden

TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba) arbejder for at skabe mere tryghed i Danmark. TrygFonden er initiativtager til en lang række almennyttige projekter, der handler om at forbedre danskernes sikkerhed, sundhed og trivsel. Projekterne udvikles på et veldokumenteret grundlag og gennemføres i samarbejde med førende eksperter og organisationer på de områder, som projekterne omhandler. I 2013 anvender TrygFonden 550 millioner kroner på hundredvis af projekter, der øger trygheden lokalt, på tværs af regioner og i hele landet. TrygFonden er en del af TryghedsGruppen og midlerne til det almennyttige arbejde stammer herfra. TryghedsGruppen skaber værdierne som hovedaktionær i forsikringsselskabet Tryg, gennem kapitalforvaltning og direkte investeringer.

besøgshunde.dk

Fakta og resultater:  

 

Besøgshunde - resultater: