TV der bevæger dig

Fandt stolper fra Harald Blåtands tid

Arkæologer har gjort et sensationelt fund i Smededammen i Jelling. De har fundet fire egetræsstolper og et stykke planke fra Haralds Blåtands store forsvars-anlæg.

02:00

Gemmer den tynde is på Smededammen flere hemmeligheder?

Arkæolog Charlotta Lindblom fra VejleMuseerne tager prøver fra de fundne stolper i Smededammen.

Stolperne på 10-15 cm i diameter har ligget indlejret i Jellings ler i 1.000 år - derfor er de bevaret. Og udelukkende fordi vikingerne brugte egetræ.

I Smededammen blev de gamle stolper fundet i leret.

1 af 5

- Det var ærefrygtindgydende at vide, at vi stod og rørte ved et stykke træ, som det måske var vikingerne, der sidst havde haft i hænderne, fortæller Rasmus Birch Iversen, ledende arkæolog ved VejleMuseerne.

Fire stolper

Igennem de seneste år har arkæologerne fundet aftryk og stolpehuller fra Harald Blåtands store forsvarsanlæg omkring Jelling-stenene og gravhøjene. Et forsvarsværk, som i disse år genskabes med beton-stolper.

I den sidste tid har de gravet i Smededammen ikke langt fra højene.

Den er blevet tømt for vand - og her fandt arkæologerne fire stolper.

Kulstof-14-datering

Der blevet taget en halv snes prøver af tre af stolperne. De blev sendt til kulstof-14-datering i USA.

De tre prøver har givet samme entydige resultat: Der er tale om egetræ fra vikingetiden.

Flere fund?

Museumsfolkene håber og tror på, at der kan findes flere dele af Harald Blåtands mægtige palisade i leret i Smededammen.

Fundet giver store perspektiver for både den arkæologiske datering af Harald Blåtands byggerier i Jelling, for det monumentområde, som er under etablering, og for det oplevelsescenter, som Vejle Kommune næste år begynder at bygge i Jelling.

Åbnes af Dronningen

- Det er et sensationelt fund, arkæologerne har gjort. Det er en fantastisk opdagelse, som gør fortællingen om denne periode i danmarkshistorien endnu mere fantastisk, understreger Vejles borgmester Arne Sigtenbjerggaard, der glæder sig til at vise dronningen rundt ved indvielsen af det store monumentområde i sensommeren 2013.

- Og vi sætter selvfølgelig alle sejl til for at få stolpe-fundet eller en del af det ind i det kommende oplevelsescenter, understreger borgmesteren. Han håber på, at det vil lykkes at finde partnere, som vil være med til at finansiere udgravningen af Smededammen, hvor stolperne blev fundet.

Kulturstyrelsens afgørelse

I sidste ende er det Kulturstyrelsens beslutning, om hele fundstedet skal udgraves, eller om en del skal fredes for eftertiden. En eventuel udgravning af området vil ske i samarbejde med Nationalmuseet og Århus Universitet, som har stået for en stor del af de hidtidige udgravninger i Jelling.

Baggrund

Palisaden, som omkranser Jellingstenene og de to gravhøje i Jelling, blev fundet i 2005 og er et enestående bygningsværk fra vikingetiden. Dets lige er ikke fundet noget andet sted. Man mener, at det blev opført under den mest kendte vikingekonge Harald Blåtand i sidste halvdel af 900-tallet. Palisaden, som man hidtil kun har fundet aftryk og stolpehuller efter, målte 360 meter x 360 meter, hvilket svarer til 20 fodboldbaner i areal. Ud fra stolpehullerne formoder arkæologerne, at palisadevæggen var tre meter høj og tjente som forsvarsværk.

Hvis VejleMuseerne sætter en egentlig forskningsudgravning i gang, vil formålet være at opnå en mere detaljeret viden om anlæggets konstruktion og desuden at finde en tilstrækkeligt velbevaret stolpe, så eksperter kan foretage en årringsdatering. Med denne teknik kan eksperterne slå helt præcist fast, hvilket år og endda hvilken tid på året, træet blev fældet. En så præcis datering vil give arkæologerne en afgørende forståelse for Harald Blåtands byggerier ved Jelling.

Og denne viden vil gøre det muligt for arkæologerne at sætte palisaden i Jelling ind i en historisk sammenhæng med de velkendte ringborge og broen ved Ravning Enge, der alle blev opført mellem 979 og 981, mens Harald Blåtand var konge.

Fakta om Jelling

Jelling er med Danmarks største vikingeanlæg et af landets vigtigste historiske udflugtsmål, og området omkring Jellingstenene blev i 1994 optaget på UNESCOs verdensarvsliste og kom dermed i selskab med Bl.a. Stonehenge og Den kinesiske Mur. Her er Danmark født, og her blev den danske kongerække grundlagt.

Fakta om monumentområdet

I august blev der taget 1. spadestik til det nye monumentområde, som skal styrke formidlingen af af den fantastiske historie. Området med Smededammen, hvor fundet blev gjort, kommer bl.a. til at indeholde en markering af vikingepalisadens forløb, så besøgende selv kan se, hvor stort et bygningsværk, vikingerne stod bag. Etableringen af monumentområdet er finansieret af Vejle Kommune med 28 mio. kr., A.P. Møller Fonden støtter med 70 mio. kr. og staten med 25 mio. kr.

Det kommende oplevelsescenter, som skal ligge der, hvor museet Kongernes Jelling ligger nu, skal bygges i årene 2013-2015 og vil komme til at rumme det allernyeste både inden for digital formidling og den seneste forskning om vikingerne og Jellings rolle i vikingetiden. Realiseringen af oplevelsescentret, som stadig mangler en mindre del af sin finansiering, er støttet af Velux Fonden, Willum Fonden, Augustinus Fonden og Arbejdsmarkedets Feriefond.

(Kilde: Vejle Kommune)

Arkæolog Charlotta Lindblom fra VejleMuseerne tager prøver fra de fundne stolper i Smededammen.

Mest sete på tvsyd.dk