TV der bevæger dig

Finlandsparken på ghettoliste

Finlandsparken i Vejle er i dag kommet med på den såkaldte ghettoliste over belastede boligområder. Den lidet flatterende udnævnelse kommer samme dag, som bydelen får en hæderspris af Vejle Kommune.

Borgmester Arne Sigtenbjerggaard tog i dag imod børne- og undervisningsminister Christine Antorini i Finlandsparken. Hun besøgte bydelens skole, Nørremarksskolen, hvor der er problemer med mange to-sprogede.

Efter Mjølnerparken i København er bydelen i Vejle den bydel, der har flest udenlandske beboere. Finlandsparken har tidligere været på ghettolisten, men ikke det sidste år.

Foruden Finlandsparken i Vejle er to boligområder i Syd- og Sønderjylland kommet på listen, som i dag er vokset med ti bydele. Det er Kvaglund i Esbjerg og Munkebo i Kolding.

Indstillet til pris

Listen er offentliggjort i dag. Det faldt tilfældigvis sammen med, at børne og undervisningsminister Christine Antorini besøgte bydelen i Vejle. Hun var på Nørremarksskolen, hvor skolebestyrelsen mener, at den store koncentration af to-sprogede elever i visse årgange er et problem.

Udnævnelsen kommer paradoksalt nok samme dag, som Finlandsparken har fået Vejle-prisen for en omfattende ombygning og modernisering af boligblokkene.

Sådan laves listen

Listen indeholder de boligområder med mindst 1000 beboere, der opfylder to af følgende tre kriterier.

1. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent

2. Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 procent - altså et gennemsnit for de seneste fire.

3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer pr. 10.000 beboere på 18 år og derover overstiger 270 - ligeledes et gennemsnit for de seneste fire år.

vil løse problemer

- Regeringen arbejder hårdt på at løse de problemer, der er i nogle af vores almene boligområder.

- Min vurdering er, at kriterierne skal justeres, så de i højere grad kan sætte retning for den samlede indsats. Det vil jeg drøfte med Folketingets partier, siger boligminister Carsten Hansen (S) i en pressemeddelelse.

Partnerskaber

Regeringen har sat en række initiativer i gang for at reducere kriminaliteten, øge beskæftigelsen og forbedre boliger og infrastruktur i områderne. De initiativer skal nu suppleres af yderligere, fortæller Hansen.

- Jeg vil tage initiativ til, at der etableres partnerskabsaftaler mellem regeringen, kommunerne og boligselskaberne, så den samlede indsats forstærkes mest muligt.

- Derudover vil jeg samle de bedste initiativer i en "værktøjskasse", så kommunerne kan få et hurtigt og enkelt overblik over de løsninger, der virker.

- Endelig vil jeg optage forhandlinger med satspuljepartierne om yderligere initiativer, der kan reducere kriminaliteten og øge beskæftigelsen i de udsatte boligområder, siger Carsten Hansen (S).

Her er listen

10 nye områder optræder på regeringens ghettoliste og fem er forsvundet - blandt andet Tingbjerg i København.

1. oktober bliver den såkaldte ghettoliste opdateret. Se her, hvilke områder, der står på listen, og hvilke områder, som nu er væk.

Væk fra listen er kommet:

* Tingbjerg (København)

* Aldersrogade (København)

* Akacieparken (København)

* Gadelandet/Husumgård (København)

* Havrevej (Thisted)

På listen står nu:

* Blågården (København)

* Lundtoftegade (København)

* Mjølnerparken (København)

* Sjælør Boulevard (København)

* Bispeparken (København)

* Stærevej (København) - ny

* Degnegården (København) - ny

* Hørgården (København)

* Tåstrupgård (Høje-Taastrup)

* Charlotteager (Høje-Taastrup)

Gadehavegård (Høje-Taastrup) - ny

* Nivåhøj (Fredensborg) - ny

* Askerød (Greve) - ny

* Karlemoseparken (Køge) - ny

* Rønnebærparken/Æblehaven (Roskilde) - ny

* Agervang (Holbæk)

* Ringparken (Slagelse)

* Solbakken (Odense)

* Vollsmose (Odense)

* Dianavænget/Heliosvænget (Odense)

* Byparken/Skovparken (Svendborg)

* Nørager/Søstjernevej (Sønderborg)

* Stengårdsvej (Esbjerg)

* Kvaglund (Esbjerg) - ny

* Korskærparken (Fredericia)

* Sundparken (Horsens)

* Munkebo (Kolding) - ny

* Skovvejen/Skovparken (Kolding)

* Finlandsparken (Vejle) - ny

* Bispehaven (Aarhus)

* Gellerupparken/Toveshøj (Aarhus)

* Trigeparken (Aarhus)

* Sebbersundvej (Aalborg)

Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Mest sete på tvsyd.dk