Multihandicappet fylder 18 - nu begynder problemerne

Han mister mulighed for at besøge sin mor.

Jean Andersen er multihandicappet efter en alvorlig fødselsskade.
Til daglig bor han på et center for voksne handicappede i Børkop.

Moderen Britt Andersen har valgt sit hjem ud fra, at hendes multihandicappede søn kan holde weekender her, selvom hans kørestol er stor, og han selv er pladskrævende og svær at tumle.

Men fra midt i januar er det slut - Britt Andersen har måttet sige lejemålet op, fordi hun ikke kan betale det selv - og ifølge standard praksis i den slags sager må Jean ikke give sin mor et økonomisk tilskud mere, fordi han netop er rundet de 18 år.
Selvom har er millionær og ikke selv kan bruge pengene.

Han har nemlig fået udbetalt en stor erstatning, fordi lægefejl ved fødslen gjorde ham handicappet. Men ingen af pengene må bruges på at sikre Britt Andersen et hjem, som er handicapvenligt.

Han kan ikke tale, men personalet på hans bosted er ikke i tvivl om, at han er glad for sine weekender med moderen og sin lillesøster. Og det vil påvirke hans liv, når han ikke længere kan komme hjem til familien.

Det er Statsforvaltningen, som afgør, om hans mor må bruge af hans penge, når han er fyldt 18.

Og de har besluttet, at pengene ikke må benyttes til en løbende udgift såsom husleje.

Britt Andersen vil nu anke afgørelsen.