Populær vandrerute lukker: Væltet af overvældende succes

Egtvedpigens Fodspor er blevet så stor en succes, at presset på både natur og beboere i området er blevet for voldsomt.

Nu lukkes ruten Egtvedpigens Fodspor midlertidigt for at reparere skaderne på sporet, og så skal der findes løsninger, der kan sikre en bæredygtig vandrerute fremover.

Den ekstraordinære søgning mod naturen og de smukke vandreruter i Danmark, som følge af corona, har ramt Egtvedpigens Fodspor så voldsomt, at Vejle Kommune ikke længere kan forsvare at holde ruten åben.

Uforudset stort slid på naturen

- Der er opstået et uforudset stort slid på naturen på grund af det store antal vandrere på Egtvedpigens Fodspor. Ruten er ikke beregnet til så mange brugere, som vi har oplevet, og vi kender ikke konsekvenserne for den natur, vi skal passe på, fortæller Klaus Enevoldsen, der er afdelingsleder i Natur & Udeliv i Vejle Kommune.

Lokale beboere i området fortæller om dage i påskeferien med mere end 1.000 vandrere på den 14 kilometer lange rute rundt i ådalen. Så publikumstrykket er så højt, at det også udgør en stor belastning for de mennesker, der bor i området.

VEJLE LUKKER EGTVEDPIGESTI

Udfordrende adfærd

- Vi kan kun beklage, at vi ikke havde kalkuleret med denne ekstraordinære udvikling. Vi har dog op til og under påskeferien lavet nye tiltag, hvor vi har opfordret til at udsætte besøget og vælge andre udflugtsmål. Vi har leveret masser af information om regler for færdsel i naturen, sendt p-vagter ud og lavet skiltekampagne i området, siger Klaus Enevoldsen.

Han må dog konstatere, at det ikke har haft den nødvendige effekt.

Klaus Enevoldsen er afdelingsleder i Natur & Udeliv i Vejle Kommune.
Klaus Enevoldsen er afdelingsleder i Natur & Udeliv i Vejle Kommune.

Parkeringskaos og wc-papir efterladt

- Vores rute passerer igennem privatejede områder, hvor flere lodsejere har oplevet problemer med løse hunde, kaosparkering og færdsel uden for stierne. Folk, der ’træder af på naturens vegne’, efterlader papir i naturen, fortæller Klaus Enevoldsen.

Nu skal der repareres på sporet og findes nye løsninger, som kan håndtere presset på naturen og de lokale beboere.

Vil finde nye løsninger

- Vi lukker sporet midlertidigt og undersøger behov for forebyggende tiltag, reparation af skader og naturpleje. Vi skal også have undersøgt muligheder for eventuelle ændringer af sporet. Og så vil vi invitere lodsejerne til dialog om de mulige løsninger, siger Klaus Enevoldsen.

Sagen vil blive taget op på det kommende møde i Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune.

Han forventer ikke, at sporet vil blive åbnet, før det er repareret, og der er fundet løsninger på de eventuelle nye ændringer i sporets forløb.

Mange løse hunde

Lodsejer Michael Rosengren Lund har tidligere fortalt om, at han er ked af, at de mange gæster, der går tur på han jord, ikke kan finde ud af at holde deres hunde i snor. Se med i videoen herunder.

Løse hunde har været et problem på stierne ved Egtved.