Poul-Erik Svendsen fortsætter som sundhed-udvalgsformand

Poul-Erik Svendsen fortsætter som sundhedsudvalgsformand i Region Syddanmark de næste fire år.

Han bliver flankeret af Kristian Grønbæk Andersen (R), der er udpeget som næstformand.

Sundhedsudvalget følger udviklingen og rådgiver regionsrådet i forhold til sundhedsområdet med fokus på de somatiske sygehuse. Herunder vil udvalget blandt andet kigge på kvalitet, prioritering, sundhedsplanen, den overordnede sundheds-it-strategi, specialeplan samt skadestuevisitation.

Poul-Erik Svendsen har haft rollen som formand for alle de udvalg, der har beskæftiget sig med området, siden regionens begyndelse i 2007, og Kristian Grønbæk Andersen har også tidligere været næstformand.

Udpegningen af Poul-Erik Svendsen kommer ikke som nogen overraskelse, da det allerede i den konstitueringsaftale, som blev indgået på valgnatten, blev aftalt, at den erfarne formand skulle stå i spidsen for det kommende sundhedsudvalg.