Super-skybrud gav 20 skader i Vejle-skove

Det voldsomme skybrud i slutningen af maj anrettede store skader i skovene omkring Vejle. Flere steder skyllede veje væk, og kommunen har opgjort, at skybruddet gav skader 20 steder.

- Skybruddet har givet os en del udfordringer, siger Lars-Bo Christiansen, driftskoordinator i skov-afdelingen. Der var i Vejle tale om en hændelse, som man statistisk kan forvente hvert 60. år. Og det har givet os problemer mere end 20 steder i skovene mod normalt 1-3 steder på en normal sommer.

Bl.a. i Polakkerskoven i Nørreskoven, hvor der opstod et bred,t dybt krater, da et regnvandsbassin med vand fra motorvejen og Bilkas parkeringsplads skyllede vejen væk.

Stedet er i dag repareret ? og der er lagt et større rør under vejen, så situationen kan undgås i fremtiden.

Det var i øvrigt ved samme skybrud, at Bilka blev oversvømmet.

Yderligere tre steder blev skovveje bogstavligt talt skyllet væk. Det gav overarbejde, fordi Nørreskoven skulle bruges til det årlige Vejle-løb den 1. juni.

I Søndermarksskoven og skoven ved Munkebjerg gav de store vandmængder dybe render i veje og stier. Andre steder (flere steder langs Vardevej og ved Ribe Landevej) passerede regnvand fra regnvandsbassiner igennem skov, før det endte på veje og i overfyldte kloakker nedenfor. Flere huse blev nærmest begravet i vand og mudder.

- Vi har ikke haft problemer med de regnskyl, der er kommet efter skybruddet, forklarer Lars-Bo Christiansen, men arbejdet med at råde bod på skaderne og forebygge gentagelser foregår stadig.

- De fleste skovveje er repareret, og for tiden arbejder vi mest på at forebygge flere steder - især i Sønderskoven.

Ferietiden ?med lav bemanding ? har betydet, at en række opgaver i skovene er forsinket, fordi kræfterne er brugt på reparationer efter skybruddet.