Unormalt mange høringssvar om hærvejssmotorvej

225 høringsvar har Vejdirektoratet fået, og det er unormalt mange. Langt de fleste svar er fra modstandere.

Hærvejsmotorvejen rykker nærmere. 

Vejen skal aflaste motorvejen E45, som ofte sander til. Et stort flertal i Folketinget har stemt ja til en undersøgelse af mulighederne. Det kan blandt andet føre til en ny motorvej mellem Give og Haderslev, enten øst eller vest om Billund. 

Den plan møder massiv modstand. Der har netop været høringsfrist til VVM-undersøgelsen, og der er kommet 225 høringssvar. Det er unormalt mange svar, oplyser Vejdirektoratet, og langt de fleste svar er fra modstandere. 

Thomas Nielsen, biolog, er en af dem. 

- Vi har ynglende isfugle herude og oddere. Den meget sjældne mus, der hedder birkemus, findes også her. Den er en af de her bilag 4-arter, som før har rykket en motorvej, blandt andet oppe ved Vejle ved Ølholm, siger Thomas Nielsen, biolog, Lunderskov

Han frygter, at det kan gå ud byerne, motorvejen kommer til at ramme.

- Lige i øjeblikket planlægger man at køre den ind igennem nogle landsbyer. Det er der selvfølgelig alle steder. Men det er nogle meget velfungerede små landsbysamfund, som så vil blive skåret over. Jordrup blandt andet, så har du et skoledistrikt, der bliver skåret over.

Steen Sparvath bor også i Lunderskov. Han vil dog meget gerne have en ny motorvej, fordi han ofte holder stille hver morgen, når han støder til den sydgående motorvej. 

- Lunderskov er jo et trafikknudepunkt, både med tog og motorvej. En motorvej langs hærvejen vil jo være endnu et godt tiltag trafikmæssigt, især som bosætningskommune, siger Steen Sparvath, forsikringsmægler, Lunderskov.

Han mener ikke, den nye motorvej vil adskille sig fra tidligere projekter. 

- De argumenter, man har hørt i Herning og Silkeborg og andre steder, er de samme argumenter, man hører her. At der er en frø eller en mus eller en hveps eller et eller andet, og dem skal man beskytte".

Thomas Nielsen er dog ikke enig.  

- Det karakteristiske landskab, vi har her, det finder man ikke ret mange andre steder.

Han vil hellere satse på togtrafik og andre løsninger.

- Forbedre mulighederne for samkørsel. Forbedre mulighederne for at indrette et samfund, hvor vi ikke allesammen skal møde på samme tid. I øjeblikket er der ingen problemer udover lige spidsbelastningerne. Det er lige omkring halv otte, otte, inde omkring Kolding, der sander det til fuldstændig, siger han.