TV der bevæger dig

Vandet tjekkes fra oven

En helikopter med avanceret optageudstyr scanner i disse dage undergrundens vandreservoirer i TRE-FORs forsyningsområde.

01:49

En UFO? Nej, sådan ser det ud, når man måler vandresurserne fra luften.

1 af 2

Kortlægningen udføres af Naturstyrelsen Ribe som en del af den nationale grundvandskortlægning i samarbejde med Vejle Kommune og TRE-FOR Vand. Kortlægningen er gebyrfinansieret via vandprisen og betales af alle vandforbrugere.

Lavflyvende helikopter

Metoden, der anvendes hedder SKYTEM-metoden, og udføres ved at en helikopter flyver lavt hen over landet med måleinstrumenter hængende under sig, mens der optages kontinuerligt.

Fremtidens vandresurser

Ud fra resultaterne kan man efterfølgende se, hvor der er gode dybe drikkevandsmagasiner af sand med en naturligt beskyttelse af ler henover. Det er nemlig sådanne magasiner man gerne vil indvinde vand fra i fremtiden. I det østjyske område findes drikkevandsmagasinerne ofte i begravede dale, der er dannet under istiden.

Beskyttede områder

Undersøgelserne kan også danne baggrund for, hvilke landområder der eventuelt skal beskyttes mod landbrugets brug af plantegifte sådan som det sker i Tyskland.