Vejle-læge skal undervise læger i at hjælpe døende

Ny uddannelse skal træne læger i at tale med alvorligt syge patienter om, hvordan den sidste tid bruges bedst.

Når livet på grund af livstruende sygdom lakker mod enden, hvor længe skal man så fortsætte med udsigtsløs behandling?

Hvordan støtter lægen bedst patient og pårørende til en værdig afslutning på livet?

Det er centrale spørgsmål, som en ny efteruddannelse for læger kredser om.

Uddannelsen - for i første omgang 28 læger - er netop startet i denne uge i et samarbejde mellem Danske Regioner og Dansk Selskab for Palliativ Medicin.

Læger vil helst helbrede, men skal lære at hjælpe med døden

Ifølge formanden for selskabet, Anette Hygum, der arbejder på Sygehus Lillebælt, som underviser på kurset, er det højaktuelt.

- Der er kommet meget mere opmærksomhed på i god tid at planlægge sin sidste tid, men samtidig er døden jo stadig at tabu, som mange ikke er glade for at tale om, og læger vil jo allerhelst helbrede, siger Anette Hygum.

Hvad er palliativ behandling?

Den palliative indsats har til formål at øge livskvaliteten for patienter med livstruende sygdom og deres pårørende ved at forebygge og lindre smerte og lidelser. Lidelserne kan både være fysiske, psykiske, sociale og åndelige. Det er altså ikke en behandling, der nødvendigvis handler om at forlænge patientens liv, men i stedet gøre den sidste tid så god som muligt. Efter patientens død handler den palliative indsats om at støtte de efterladte. Den palliative pleje og behandling kan foregå i eget hjem, på plejehjem, på sygehus eller på hospice.

Kilde: Ældresagen.dk

Til daglig er hun ledende overlæge i Vejle på Palliativt Team på Sygehus Lillebælt.

- Når jeg går rundt på de medicinske afdelinger, er det nogle gange trist at se, hvad der sættes i gang af behandling for en gammel dement plejehjemsbeboer med lungebetændelse, siger hun.

- Hvor der ikke i stedet bliver lavet en plan, der kan forhindre hende i at ryge ind og ud af sygehuset i den sidste tid uden reel udsigt til helbredelse.

Kræftpatienter får altid hjælp i den sidste tid, men andre skal også have muligheden

Det er flere gange slået fast, at langt de fleste patienter, som får palliativ, altså lindrende behandling, eller som kommer på hospice, er kræftpatienter.

Derfor er der brug for mere støtte til patienter med alle mulige andre livstruende og lige så belastende diagnoser.

Det ser formanden for Sundhedsudvalget i Danske Regioner, Karin Friis Bach (R), frem til, at den nye uddannelse kan være med til at rette op på.

- Det er vigtigt, at vi kommer herfra på en ordentlig måde. Derfor har vi brug for at få nogle flere specialister uddannet, siger hun.

- Der er en stigende forståelse af, at selv om sundhedsvæsenet gerne vil helbrede, så må man også erkende, at nogle skal herfra.

- Det er også sundhedsvæsenets opgave at hjælpe til et værdigt farvel til livet og at kunne snakke godt med patienterne om det.

Næste hold læger starter på uddannelsen til næste år.