Testvindmøller på Agger Tange blev bevidst fravalgt uden nærmere undersøgelser

Det er ikke blevet undersøgt, om man kan udvide Agger Tange, fordi vindbranchen vurderer, at det vil blive for dyrt at udvide området. Stedet er samtidig ikke egnet til et vindmølletestcenter på nuværende tidspunkt, svarer minister udvalget for Landdistrikter og Øer.

I april kunne TV SYD fortælle, at Agger Tange i Thy har Danmarks bedste vindforhold, men alligevel ikke indgår i processen med at finde en placering til det kommende vindmølletestcenter.

Men hvorfor er Agger Tange ikke et egnet området til test af havvindmøller?

Det er ét af flere spørgsmål, som er blevet rejst af Udvalget for Landdistrikter og Øer til ministeren for landdistrikter, Louise Schack Elholm (V).

Og nu er der kommet svar.

Det fremgår af Folketingets hjemmeside.

quote

Det vil ikke være rentabelt for vindbranchen at gå videre med projektet

Louise Schack Elholm (V), minister for landdistrikter

I sit svar på spørgsmålet skriver ministeren, at det er:

- (...) særligt vindforholdene, behovet for landindvinding for at skabe fornøden plads til testcentret og svære logistiske forhold i forhold til transport til og fra området af store mølledele, der diskvalificerede området.

Med andre ord anses Agger Tange ikke som et egnet sted ifølge vindbrancen og DTU, da vindforholdene ikke er optimale, ligesom området er for smalt.

For at det overhovedet skulle være muligt at placere et vindmølletestcenter på stedet, vil der være behov for udvide Agger Tange.

Kæmpevindmøllerne vil rage meget op i det flade Marsklandskab.
Kæmpevindmøllerne vil rage højt op i det flade marsklandskab, hvis de ender ved Vadehavet.
Grafik: Lasse Lund Hansen, TV SYD

For dyrt at realisere

I et andet svar uddyber ministeren og konkluderer, at Agger Tange aldrig blev nærmere undersøgt som en reel mulighed som hjemsted for opførelsen af et testvindmøllecenter, da en udvidelse af området vil være for dyrt ifølge vindbranchen.

Det vil ikke være rentabelt for vindbranchen at gå videre med projektet. Der er ikke foretaget nærmere undersøgelser af, om det vil være teknisk muligt at udvide Agger Tange, skriver ministeren i sit svar.

Dertil kommer, at området i Thy ikke er egnet til et testvindmøller. For at et testcenter skal kunne være funktionsdygtig i sådan grad, som man ønsker, skal middelvinden ligge et sted mellem 7,4 og 9 meter i sekundet.

Ved Agger Tange er der tale om en middelvindshastighed på 10 meter i sekundet.

- Den rette middelvindhastighed er ifølge branchen nødvendig for at kunne gennemføre de tests, der muliggør den nødvendige certificering af prototypevindmøllerne og validering af vindmøllens kapacitet, holdbarhed og ydeevne, for at kunne sælge dem på det globale marked, skriver minister for landdistrikter Louise Schack Elholm (V).

Ministeren konkluderer sit svar med at skrive:

Et testforløb vil derfor tage længere tid ved Agger Tange end andre steder i Danmark, hvor middelvinden opfylder branchens kriterier.

Seks udvalgte områder

Der er identificeret seks områder - tre større og tre mindre - som skal undersøges nærmere i den målrettede screening af et område, der er egnet til test af serie-0-vindmøller.

De tre større områder er:

  • Område A – Tønder Kommune og Esbjerg Kommune

  • Område B – Esbjerg Kommune

  • Område E – Jammerbugt Kommune og Brønderslev Kommune

De tre mindre områder er:

  • Område F – Tønder Kommune

  • Område G – Jammerbugt Kommune

  • Område H – Jammerbugt Kommune

Kilde: Planinfo.dk

En teknisk gennemgang af processen

Sagen om et muligt vindmøllestestcenter ved Vadehavet har i de seneste måneder fået en del omtale i medierne, og to af de politikere fra vores landsdel, der har engageret sig mest i debatten, er Anni Matthiesen (V) og Anders Kronborg (S).

De har begge været medstillere af ovenstående spørgsmål til ministeren qua deres position som medlemmer af Udvalget for Landdistrikter og Øer.

Sidstenævnte ønsker dog ikke at udtale sig konkret om ministerens svar, da han "har et behov for at komme længere ned i materien".

- Det er ingen hemmelighed, at det er en sag, som jeg følger meget tæt, men det er vigtigt for mig, at alle sten er vendt, siger Anders Kronborg.

Her er de seks mulige områder markeret på kortet. Tre af dem ligger i Naturpark Vadehavet.
Her er de seks mulige områder markeret på kortet. Tre af dem ligger i Naturpark Vadehavet.
Foto: Planinfo.dk

Det får han og resten af udvalget så muligheden for på onsdag, hvor embedsværket vil gøre folketingsmedlemmerne klogere på hele processen for udvælgelsen af et vindmølletestcenter.

- Der er mange ting, som jeg mangler svar på, men én af de mere centrale er, hvad det vil koste at udvide Agger Tange. Det kan jeg forhåbentligt få svar på ved en teknisk gennemgang, siger socialdemokraten.

TV SYD har forsøgt at få en kommentar til ministerens svar fra Venstres Anni Matthiesen, men hun oplyser, at hun ikke ønsker at kommentere på sagen.

- Sagen står dog stadig højt på min prioriteringsliste, fortæller Anni Matthiesen.