TV der bevæger dig

A.P. Møller Fonden støtter tidlig tysk undersvisning

Aabenraa og Tønder kommuner får 1.325.000 kroner fra A.P. Møller Fondens folkeskolemidler til et projekt med tidlig tysk i folkeskolerne. Fra næste skoleår indføres tysk fra 0. klasse i Tønder Kommune og fra 3. klasse i Aabenraa Kommune

00:24

Tidlig tysk-undervisning for de mindste skoleelever i Aabenraa og Tønder Kommuner Foto: ARKIV

1 af 2

Pengene skal gå til kompetenceløft af de lærere, der skal undervise de yngste årgange i tysk.

Tyskundervisningen fremrykkes fra skoleåret 2015/16, så eleverne får tysk fra 3. klasse i Aabenraa Kommune og fra 0. klasse i Tønder Kommune.

Efter folkeskolereformen skal elever i dag have tysk fra 5. klasse - mod fra 7. klasse før reformen, men i de to sønderjyske kommuner ønsker politikerne altså at begynde endnu tidligere.

Da så unge elever ikke tidligere er undervist i tysk, kræver det efteruddannelse af de lærere, der skal stå for undervisningen. Det er fortrinsvis dette kompetenceløft, fondens donation skal gå til.

 

FAKTA

På landsplan er gennemsnittet for mundtlig tysk ved 9. klasses
afgangseksamen steget fra 5,5 til 5,9 i perioden 2009 til 2013.

I Aabenraa Kommune er karaktergennemsnittet faldet fra 7,5 i 2011 til
6,5 i 2013. Dette tal skal op igen frem mod 2022. Tyskundervisningen
bliver ved minimum én ugentlig lektion af 45 minutter for elever i 3. og
4 klasse.

I Tønder Kommune tilrettelægges tyskundervisningen i 0.-2. årgang som
temaundervisning, dvs. undervisning, der ikke er skemalagt, men
integreret i anden undervisning. I 3.-6. klasse tilføres én lektion om
ugen. Samlet set får eleverne gennem et helt skoleforløb 210 tysktimer
mere end Undervisningsministeriets vejledende timetal.

 

Mest sete på tvsyd.dk