Fremtiden er sikret for Annies Kiosk ved Flensborg Fjord

Annies Kiosk i Sønderhav er reddet. Pølsestedet ved Flensborg Fjord er kult både nord og syd for grænsen. Sidste år døde kioskens navnkundige ejer Annie Bøgild - og nu har Aabenraa Kommune fået aftale på plads med ny ejer, der vil drive stedet videre i Annies ånd.

Annies Kiosk hedder pølsehuset, der har en af Danmarks smukkeste beliggenheder ved Flensborg Fjord. Det tilhørte Annie Bøgild i 42 år - indtil hun døde af kræft i oktober sidste år.   

I folkemunde lavede hun verdens bedste hotdogs – og hendes kiosk var kult i Tyskland og et yndet mødested for motorcyklister.

Aabenraa Kommune har nu indgået en lejekontrakt om det grundareal, som Annies Kiosk ligger på. 
Der er opnået enighed mellem kommunen, boet efter Annie Bøgild og den, der bød den højeste leje for grunden, om en overtagelse af Annies Kiosk ved Fjordvejen i Sønderhav fra 1. juli i år.

Den nye lejer har stiftet selskabet Sønderhav Kiosk ApS, som er den part, som kommunen har indgået lejeaftalen med. Direktøren for selskabet er Jens Enemark, der bl.a. er kendt for at skabe Padborg Park.

Aftalen indebærer også, at Sønderhav Kiosk ApS køber kiosken med ret til at bruge navnet Annies Kiosk og overtager personalet med omgående virkning efter langt afklaringsforløb.

- Det lange forløb skyldtes, at højstbydende ønskede at være sikker på at få Kystdirektoratets tilladelse til en nødvendig udvidelse af kiosken, så der kunne blive plads til personaletoilet og lager. Og nu har Kystdirektoratet givet dispensation fra reglerne om strandbeskyttelseslinjen, forklarer Bent Sørensen, (V), formand for teknik- og miljøudvalget, i en pressemeddelelse fra Aabenra Kommune.

Lejekontrakten løber i 10 år frem til 30. juni 2027. 

- Det er glædeligt, at arvingerne og den nye lejer er blevet enige om en pris for selve kioskbygningen, så Annies Kiosk kan fortsætte hen over sommeren, hvor rigtigt mange turister og lokale borgere benytter kiosken. Og jeg er naturligvis også meget tilfreds med, at de nuværende medarbejdere får mulighed for at fortsætte med at arbejde i kiosken. Det har været vigtigt for os i teknik- og miljøudvalget, at kiosken drives videre i samme ånd og med samme koncept, og det er vi sikre på, vil ske, siger Bent Sørensen.