Kommuner går til minister for at stoppe fiskeri efter muslinger

Begge fjorde er alvorligt ramt af iltsvind.

Kommunerne i Flensborg, Aabenraa og Sønderborg har allerede henvendt sig til minister for fødevarer og fiskeri, Mogens Jensen, Socialdemokratiet, for at få ham til at inddrage tilladelser til at fiske efter muslinger i Flensborg Fjord, og snart modtager ministeren også en henvendelse fra Aabenraa og Sønderborg kommuner med det samme ønske i Aabenraa Fjord.

Begge fjorde er ramt af alvorligt iltsvind, som belaster dyrelivet, og politikerne mener, det vil hjælpe betydeligt, hvis det bliver forbudt at skrabe fjordbunden med store fartøjer. 
 
- Jeg tror helt klart, at det vil hjælpe, hvis vi forbyder muslingefiskeriet, siger Arne Leyh Petersen, Dansk Folkeparti, til Jydskevestkysten.

quote

Jeg tror helt klart, at det vil hjælpe, hvis vi forbyder muslingefiskeriet.

Arne Leyh Petersen, Dansk Folkeparti, Aabenraa

Svært at se 

Aabenraa Kommune har svært ved at se, hvordan fjorden kan tåle bundskrabende redskaber, som hindrer ålegræssets udbredelse og fjerner vigtige økosystemer og dermed forværrer situationen yderligere, skriver Teknisk Udvalg i Aabenraa blandt andet til ministeren.  

Henvendelsen vedrørende det samme i Flensborg Fjord er sket på tysk initiativ i regi af grænsetrekantssamarbejdet mellem Sønderborg, Aabenraa og Flensborg. 

Men hvis man virkelig vil

Professor Jens Kjerulf Petersen, DTU Aqua, siger til avisen, at det er rigtigt, at muslinger filtrerer vandet, hvormed det bliver klarere,
- men hvis man virkelig skal løse problemet med iltsvind, skal man reducere udledningen af næringssalte til fjordene, siger professoren.