TV der bevæger dig

Første pæl i vildsvinehegnet bliver sat i jorden om to uger

Vildsvinehegnet bliver knapt 70 kilometer langt og 1,5 meter højt. Foto: TV SYD

Nu er datoen på plads. 28. januar bliver første spadestik taget til det omstridte hegn langs den dansk-tyske grænse.

Vildsvinehegnet har bragt sindene i kog hos mange. Andre glæder sig til, at hegnet er på plads. Uanset holdning til hegnet, så er det nu sikkert og vist – om to uger går byggeriet af hegnet i gang. Det bekræfter Naturstyrelsen overfor JydskeVestkysten.

Naturstyrelsen er bygherre på det knapt 70 kilometer lange og halvanden meter høje vildsvinehegn, der skal være med til at holde Danmark fri for afrikansk svinepest.

Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom,​ som rammer alle racer af svin, herunder vildsvin. Afrikansk svinepest kan ikke smitte til mennesker, men kan sprede sig til danske svinebesætninger – og dermed reelt stoppe den danske svineeksport, der ifølge Miljø- og Fødevareministeriet er på op mod 11 milliarder kroner, til lande udenfor EU.

Det er SER Hegn fra Fredericia, der skal sætte hegnet op langs den dansk-tyske grænse. Vildsvinehegnet forventes at stå færdigt i efteråret 2019.

Hegnet er kun en del af bekæmpelsen af svinepest. I aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet indgår blandt andet også øget regulering af vildsvin, øget overvågning og højere bøder ved lovovertrædelser.

 

Fakta om vildsvinehegnet

 • Vildsvinehegnet kommer til at koste ca. 80 mio. kroner. Det blev vedtaget i juni 2018 af et stort flertal i Folketinget med regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.
   
 • Det kommende vildsvinehegn vil være et kraftigt stålmåttehegn, som er halvanden meter højt og går en halv meter ned under jorden. På strækninger langs grænsevandløb og grøfter kan hegnshøjden reduceres, fordi der kan opnås en voldgravseffekt foran hegnet.
   
 • Der vil være permanente åbninger i hegnet, hvor der nu er Schengen grænseovergange, og hvor der er større krydsende vandløb. Der bliver i alt 20 permanente åbninger i forbindelse med vandløb og Schengenovergange på den knapt 70 kilometer lange strækning.
   
 • Ved øvrige overgange langs grænsen indsættes der låger eller færiste. Der opsættes som minimum en låge for hver kilometer. Mellem lågerne etableres trin i hegnet, så man kan passere henover det.
   
 • For de mindre dyr etableres for hver 100 meter en 20x20 cm åbning i hegnet.

 

Kilde: Naturstyrelsen

Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu
Ny og forbedret app - hent den nu