Efter 1.000 dage med vildsvinehegn: 7 ud af 9 sydjyske politikere vil beholde det

Størstedelen af de sydjyske folketingspolitikere, som har svaret på TV SYDs rundspørge, vil beholde vildsvinehegnet.

Hvis det står til et flertal af de adspurgte folketingspolitikere i Syd- og Sønderjylland, så skal det 68 kilometer lange vildsvinehegn blive stående.

Efter i godt 1.000 dage at have ageret bolværk mod den frygtede afrikanske svinepest, der kan true den danske svineproduktion, er der nu kommet fornyet fokus på vildsvinehegnet.

Torsdag aften har dokumentaren 'Os på grænsen - Et vildsvinehegn i baghaven' premiere på TV 2 og TV 2 PLAY

Dokumentaren havde allerede premiere i sønderjyske biografer i mandags. Én af hovedpersonerne er Henrik Gotborg Hansen, hvis slægtsgård er splittet i to af vildsvinehegnet.

Hvad er afrikansk svinepest?

Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom​ hos svin (herunder vildsvin). Afrikansk svinepest kan ikke smitte til mennesker, og kontakt med smittede dyr udgør således ikke nogen sundhedsmæssig risiko for mennesker.

Afrikansk svinepest har aldrig været konstateret i Danmark.

Kilde: Fødevarestyrelsen

I den forbindelse har TV SYD spurgt alle de syd- og sønderjyske folketingspolitikere om deres holdning til, hvorvidt de omdiskuterede vildsvinehegn skal rives op eller blive stående.

Ud af 21 politikere har 9 svaret. 7 vil lade hegnet blive stående, 2 vil have det fjernet.

Sådan forholder folketingspolitikerne sig

Benny Engelbrecht

Benny Engelbrecht (Soc.dem.)

A Benny Engelbrecht (Soc.dem.)

FOR VILDSVINEHEGNET


Mener du, at Folketingets partier bør diskutere om hegnet skal forblive langs grænsen som nu?

- Som TV SYDs egen dækning har vist, har hegnet haft en god virkning på udbredelsen af vildsvin, og da svinepest fortsat er en reel trussel - ikke bare for Danmark, men for adskillige europæiske lande - er der ikke udsigt til, at det fjernes på den korte bane. Derfor ser jeg heller ikke behov for at drøfte det aktuelt. Den tyske delstat Brandenburg traf i 2020 beslutning om at opsætte vildsvinehegn i lighed med det hegn, der er ved den dansk/tyske grænse. I bund og grund bør det være op til de veterinære myndigheder at vurdere dette fagligt og komme med indstilling til os politikere.


Hvornår forestiller du dig, at det vil blive aktuelt at diskutere om hegnet skal pilles ned igen?

- Når myndighederne vurderer, at risikoen for udbredelse af svinepest er så begrænset, at det er relevant. Heldigvis er hegnet opført på en sådan måde, at det både er nemt at tage ned, men også let at genetablere senere.


Forestiller du dig, at vildsvinehegnet fortsat står langs grænsen om fem år?

- Der er næppe nogen, der kan vurdere om svinepest er en trussel om fem år.


Hvilke forudsætninger mener du skal være opfyldt for at hegnet skal pilles ned igen?

- Det bør være en faglig vurdering, der ligger til grund for sådan en beslutning. Kommer der en indstilling om det, er jeg naturligvis klar til at følge det op, men vi skal også være indstillet på, at der kan blive behov for i fremtiden at genetablere hegnet. Derfor er det også fornuftigt, som jeg har forstået det, at hegnet netop er konstrueret, så det kan nedtages og genopsættes efter behov.

Troels Ravn sidder i Folketinget for Socialdemokratiet.

Troels Ravn (Soc.dem.)

A Troels Ravn (Soc.dem.)

FOR VILDSVINEHEGNET


Mener du, at Folketingets partier bør diskutere om hegnet skal forblive langs grænsen som nu?

- Jeg mener, at udbredelsen af svinepest stadig udgør en trussel i vores landsdel - og derfor har hegnet desværre stadig en vigtig funktion. Jeg mener også, at en politisk stillingtagen til et vildsvinehegn eller ej må bero på en faglig vurdering fra myndighederne (veterinærmyndighederne).


Hvornår forestiller du dig, at det vil blive aktuelt at diskutere om hegnet skal pilles ned igen? Og forestiller du dig, at vildsvinehegnet fortsat står langs grænsen om fem år?

- Jeg var da helst hegnet foruden, men det har desværre en berettigelse - og derfor må hegnet også være der, så længe der er en faglig myndighedsvurdering for det. Det er afgørende vigtig for landbrugserhvervet og eksporten af fødevarer, at vi forebygger alt, hvad vi kan i forhold til udbredelsen af svinepest. Derfor vil det ikke være muligt at komme med et bud på, om vildsvinehegnet stadig står der om 2, 5, eller 7 år.


Hvilke forudsætninger mener du skal være opfyldt for at hegnet skal pilles ned igen?

- Som nævnt må det bero på en faglig vurdering. Vi skal som politikere passe på, at det ikke må blive følelser, der driver os i sådan en sag. Faglige myndighedsanbefalinger er nødvendige, når der træffes afgørelser i forhold til vildsvinehegnet.

Karina Adsbøl sidder i Folketinget for Danmarksdemokratierne.

Karina Adsbøl (Danmarksdem.)

V Karina Adsbøl (Danmarksdem.)

FOR VILDSVINEHEGNET


Mener du, at Folketingets partier bør diskutere om hegnet skal forblive langs grænsen som nu?

- I Danmarksdemokraterne er vi for at bevare vildsvinehegnet. Det er vigtigt, at vi beskytter den danske svinebesætning mod svinepest.


Hvornår forestiller du dig, at det vil blive aktuelt at diskutere om hegnet skal pilles ned igen?

- Så længe der er en risiko for smitte med svinepest, så er det nødvendigt at beskytte danske landbrug. Det har stor betydning for vores eksport af svinekød.


Forestiller du dig, at vildsvinehegnet fortsat står langs grænsen om fem år?

- Det kommer helt an på, om der stadig er risiko for svinepest. Vi skal ikke tage nogen chancer.


Hvilke forudsætninger mener du skal være opfyldt for at hegnet skal pilles ned igen?

- Samme som ovenstående.

Karina Lorentzen Dehnhardt sidder i Folketinget for SF.

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)

F Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)

IMOD VILDSVINEHEGNET


Mener du, at Folketingets partier bør diskutere om hegnet skal forblive langs grænsen som nu?

- Ja, det vil være en god idé, for når man sætter et hegn op, er det ikke kun et hegn for dyr, men også for mennesker. Og vildsvinehegnet skaber sådan set bare en ny grænse i et område, hvor man gør rigtig meget for at nedbryde de barrierer, der i øvrigt er.


Hvornår forestiller du dig, at det vil blive aktuelt at diskutere om hegnet skal pilles ned igen?

- Det er i høj grad aktuelt i dag, og vi kan jo overveje, om ikke pengene, vi bruger på vildsvinehegnet, skal bruges til at styrke samhørigheden med mindretallene på begge sider af grænsen i stedet. Fx kostede vedligeholdelse i 2020 2,3 mio. kroner, og i lovforslaget anslås den løbende vedligeholdelse på 4-5 mio. kroner årligt.


Forestiller du dig, at vildsvinehegnet fortsat står langs grænsen om fem år?

- Det er svært at svare på. Jeg tror, de færreste havde forventet, at grænsekontrollen ville vare i så mange år, som den nu har varet. Men stod det til SF alene, så er det væk inden de fem år er gået.


Hvilke forudsætninger mener du skal være opfyldt for at hegnet skal pilles ned igen?

- Alle forudsætninger er faktisk allerede til stede. Så vi skal sådan set bare blive enige om at gøre det.

Niels Flemming Hansen sidder i Folketinget for Det Konservative Folkeparti.

Niels Flemming Hansen (Kons.)

C Niels Flemming Hansen (Kons.)

FOR VILDSVINEHEGNET


Niels Flemming Hansen har på grund af rejse kun haft mulighed for at sende dette korte svar:

- Ja, vi forestiller os, at det stadig står om fem år. Mange landmænd har støttet hegnet og ser det som et værn mod blandt andet svinepest.

Anni Matthiesen sidder i Folketinget for Venstre.

Anni Matthiesen (Venstre)

V Anni Matthiesen (Venstre)

FOR VILDSVINEHEGNET


Mener du, at Folketingets partier bør diskutere om hegnet skal forblive langs grænsen som nu?

- Nej, jeg mener ikke, at det er aktuelt endnu.


Hvornår forestiller du dig, at det vil blive aktuelt at diskutere om hegnet skal pilles ned igen?

- Forhåbentlig i løbet af de næste 10-15 år.


Forestiller du dig, at vildsvinehegnet fortsat står langs grænsen om fem år?

- Ja, det tror jeg desværre.


Hvilke forudsætninger mener du skal være opfyldt for at hegnet skal pilles ned igen?

- At svinepesten er udryddet i både Polen og Tyskland. 

Ellen Trane Nørby

Ellen Trane Nørby (Venstre)

V Ellen Trane Nørby (Venstre)

FOR VILDSVINEHEGNET


Mener du, at Folketingets partier bør diskutere om hegnet skal forblive langs grænsen som nu?

- Det skal forblive. Det er vigtigt for eksporten og dermed vores indtjening, der betaler vores velfærd. Og så handler det om fødevaresikkerhed, og det betyder også langt færre vildsvin i Danmark.


Hvornår forestiller du dig, at det vil blive aktuelt at diskutere om hegnet skal pilles ned igen?

- Jeg mener ikke, at det er en aktuel diskussion, da hegnet skal blive.


Forestiller du dig, at vildsvinehegnet fortsat står langs grænsen om fem år?

- Ja.


Hvilke forudsætninger mener du skal være opfyldt for at hegnet skal pilles ned igen?

- Jeg ser ikke umiddelbart noget, der godtgør nedpilning. Men er Danmark om fem år ramt af udbredt svinepest, og vores komparative fordel og fødevaresikkerhed derfor ikke længere har samme relevans, så kan det eventuelt blive aktuelt at diskutere. Men der håber jeg selvsagt ikke, at vi ender.

Ulla Tørnæs sidder i Folketinget for Venstre.

Ulla Tørnæs (Venstre)

V Ulla Tørnæs (Venstre)

FOR VILDSVINEHEGNET


Mener du, at Folketingets partier bør diskutere om hegnet skal forblive langs grænsen som nu?

- Nej. Jeg anser ikke en debat om vildsvinehegnet for aktuel.


Hvornår forestiller du dig, at det vil blive aktuelt at diskutere om hegnet skal pilles ned igen?

- Når der foreligger anvendelige behandlingsformer for Afrikansk svinepest og andre smitsomme husdyrsygdomme, som dansk landbrug kan gøre brug af.


Forestiller du dig, at vildsvinehegnet fortsat står langs grænsen om fem år?

- Højst sandsynligt – men det afhænger af muligheden for at undgå smitte ,alternativt behandle husdyrsygdomme.


Hvilke forudsætninger mener du skal være opfyldt for at hegnet skal pilles ned igen?

- Se ovenfor.

Henning Hyllested sidder i Folketinget for Enhedslisten.

Henning Hyllested (Enhedslisten)

Ø Henning Hyllested (Enhedslisten)

IMOD VILDSVINEHEGNET


Mener du, at Folketingets partier bør diskutere om hegnet skal forblive langs grænsen som nu?

- Ja. Jo før, jo bedre.


Hvornår forestiller du dig, at det vil blive aktuelt at diskutere om hegnet skal pilles ned igen?

- For Enhedslisten er det aktuelt allerede nu. Men hver gang et stykke hjortevildt kommer til skade i hegnet, burde det give anledning til at tage hegnet op til diskussion.


Forestiller du dig, at vildsvinehegnet fortsat står langs grænsen om fem år?

- Det kræver jo et flertal i folketinget at få det fjernet. Foreløbigt er der et stort flertal bag hegnet. Den tidligere regering med Venstre, Konservative og Liberal Alliance stemte sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti for Esben Lundes svinehegn. Men natur- og miljøpolitikken ændrer sig med tiden, så på et tidspunkt bliver det pillet ned.


Hvilke forudsætninger mener du skal være opfyldt for at hegnet skal pilles ned igen?

- At flertallet ændrer sig på Christiansborg. Det kommer nok først ned, når svinepesten er længere væk en Rostock.