TV der bevæger dig

Undersøgelsen af Grindsted-borgernes sundhed bliver et halvt år forsinket

Region Syddanmark er ved at undersøge, om Grindsted-borgerne er mere syge end andre i dag eller har været det tidligere. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

En undersøgelse af sygdomshistorikken for borgere, der bor eller har boet i Grindsted, bliver ikke klar før sommerferien og er først færdig til nytår.

Region Syddanmark er ved at undersøge, om Grindsted-borgerne er mere syge end andre i dag eller har været det tidligere. Men på grund af problemer med adgangen til sundhedsdata bliver undersøgelsen først færdig til årsskiftet - og ikke klar før sommerferien som håbet.

Årsagen er, at det har taget længere tid end ventet for Statens Institut for Folkesundhed at få adgang til datamaterialet. Derfor kommer der først svar på den igangværende sundhedsundersøgelse til årsskiftet. Det oplyser Region Syddanmark.

- Det er ærgerligt, at undersøgelsen bliver forsinket - men det kan vi jo ikke gøre noget ved. Undersøgelsen er fundamentet for den videre indsats i Grindsted, siger Ib Kristensen, borgmester i Billund Kommune, (V), til TV SYD.

Sundhedsundersøgelsen

Sundhedsundersøgelsen er delt i to. Første del går ud på at analysere eksisterende sundhedsdata om borgerne med henblik på at afdække hyppigheden af en række lidelser i Grindsted.

Resultaterne fra denne undersøgelse kan alene sige noget om, hvorvidt der eksempelvis er et unaturligt højt antal kræfttilfælde. Den kan ikke sige noget om sammenhænge i forhold til at bo eller at have boet tæt ved forureningerne i byen.

Sideløbende med den registerbaserede sundhedsundersøgelse er Region Syddanmark i gang med at forberede en del to sammen med nogle af landets førende forskergrupper. Fase to iværksættes kun, såfremt resultaterne af første del giver grundlag for det.

I fase to vil man undersøge sammenhænge mellem sygdomsbilledet og de stoffer, som Grindstedværket har udledt gennem årene.

Regionsrådet har bevilliget 900.000 kroner til første del af sundhedsundersøgelsen og reserveret tre millioner kroner til den anden del.


Hent vores nye Play App
Hent vores nye Play App
Hent vores nye Play App