Præcisering: Politiet reagerede straks

TV SYD fortalte 2. januar i år, at en landejendom på Vestterpvej 3 ved Grindsted var blevet ramt af 89 hagl affyret fra en naboejendom, der var udlejet til jagt. Indslaget i tv og artiklen på tvsyd.dk gav indtryk af, at lokalpolitiet i Varde ikke tog sagen alvorligt. Det er ikke korrekt.

TV SYD beklager, at vi har bragt forkerte oplysninger om politiets manglende reaktion og udeladt at bringe væsentlige informationer.

Derfor denne fremstilling af sagen:

29. december fik politiet anmeldelse om hærværk på ejendommen Vestterpvej 3, da der var skudhuller i bygningen. Skuddene var angiveligt kommet fra en nabomark, hvor der var opstillet en campingvogn til brug for jægere.

En patruljevogn blev straks efter anmeldelsen sendt til stedet.

Campingvognen blev undersøgt, men politifolkene traf ingen personer ved vognen.

Markens ejer blev kontaktet, men han havde ingen oplysninger om de udenlandske personer, som jagten var udlejet til. Han blev gjort opmærksom på, at politiet gerne ville have oplysninger om lejerne.

Dagen efter traf politiet to personer ved campingvognen. Den ene var jæger med lovligt jagttegn, men den anden var kun med som gæst uden våben. De fremviste lejekontrakten og ville formidle kontakt til resten af gruppen.

Sagen er stadig under efterforskning. Gruppens medlemmer skal identificeres og afhøres. På grund af sprogvanskeligheder sker det via en tolk.