TV der bevæger dig

Sparekasse fra minus til plus

Den Jyske Sparekasse med hovedsæde i Grindsted har forbedret sit resultat med 263 mio. kr. Fra et minus på 155 mio. kr. til et overskud på 107 mio.

- 2012 har været spændende og begivenhedsrigt for Den Jyske Sparekasse, udtaler ordførende direktør, Claus E. Petersen. Året har været præget af udvidelsen af markedsområdet, og det har givet travlhed i hele sparekassen. Vi har haft et klart strategisk fokus på at styrke sparekassen og samtidig bevare de fundamentale kerneværdier.

Den Jyske Sparekasse står nu stærkt rustet til fremtiden, som en lokal, nærværende og engageret sparekasse, hvor personlig kontakt er i centrum.

108.000 kunder

- Sparekassen er vokset betydeligt og har i dag 108.000 kunder fordelt på 39 filialer samt en egenkapital på 1.913 mio. kr., hvoraf garantkapitalen udgør 874 mio. kr. Udvidelsen af markedsområdet er en investering i fremtiden, som vil øge vores indtjening. I 2012 er langt de fleste udgifter til fusionerne afholdt, så i de kommende år skal vi høste frugterne, fastslår Claus E. Petersen.

Positive forventninger

Claus E. Petersen har positive forventninger til fremtiden:

- Vi er som mange andre virksomheder meget afhængige af, hvad der sker på den globale såvel som den nationale scene. Et eksempel herpå er landbrugssektoren. Den Jyske Sparekasse har en stor andel af landbrugsengagementer, og branchens udfordringer de seneste år har vi også mærket.

- Landbruget har det fortsat svært, men det ser ud til, at det begynder at lysne, hvilket naturligvis også vil have indflydelse på sparekassens resultat for 2013. Prognoser for landbruget, inden for svineproduktion og planteavl, gør, at det ser positivt ud for flere landmænd. Der skal ikke meget til, for at udsigterne er gode for mange af vores landbrugskunder.

Mest sete på tvsyd.dk