TV der bevæger dig

Sparekasse skal skaffe 60 millioner

Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse skal skaffe godt 60 millioner kroner for at kunne fortsætte driften. Det kræver Finanstilsynet.

02:50

Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse kæmper for livet - havde frist til i går til at præsentere en redningsplan, der skal skaffe 60 millioner kroner.

1 af 2

Finanstilsynets besøg i sparekassen i december resulterede i yderligere hensættelser til tab på 67 millioner udover, hvad sparekassen selv havde hensat.

Tilsynet fandt, at der var afskrevet for lidt på 28 store kundeforhold, og det er årsagen til at sparekassen nu kommer ud af 2012 med et underskud efter skat på godt 86 millioner kroner.

Underskuddet betyder, at egenkapitalen nu kun er 109 millioner - og det er ikke nok til en forsvarlig drift.

Derfor skal Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse nu fremlægge en redningsplan.

Sparekassen skriver selv i sit årsregnskab:

Såfremt sparekassen på grund af manglende gennemførelse af kapitalplanen i sin helhed ikke kan opfylde nuværende eller fremtidige krav til kapital, kapitalsammensætning og solvens, kan dette medføre, at sparekassen mister sin tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed eller bliver tvunget til afvikling ...

Finanstilsynet har forbudt sparekassen at låne mere ud og den må heller ikke udbetale udbytte eller renter på garantbeviser.

Sparekassen leder febrilsk efter en fusionspartner.

Der er omkring 3600 gartanter i sparekassen, der har investeret tilsammen knap 74 millioner i sparekassen. Garantkapital er ikke omfattet af indskydergarantien.