Kommunalforsker: - Bortvisning er den ultimative og kraftigste sanktion

Bortvisningen af en kommunaldirektør er en yderst sjælden hændelse. Fredericia Kommune har netop bortvist sin fritstillede kommunaldirektør, og det er kun sket en gang tidligere i Danmark, lyder det fra kommunalforsker Roger Buch.

Byrådet i Fredericia Kommune besluttede mandag aften at tage en ganske usædvanlig sanktion i brug i forbindelsen med sagen om den fritstillede kommunaldirektør, Annemarie Zacho-Broe. Kommunaldirektøren blev bortvist, og det er i sig selv en sjælden hændelse, lyder det fra Roger Buch, der er kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- Bortvisning er den ultimative og kraftigste personalejuridiske sanktion, som findes. På optrapningsskalaen samtale, advarsel, fyring ligger bortvisning øverst, fordi det er en øjeblikkelig fyring, hvor de normale opsigelsesperioder med løn bortfalder, og lønnen stopper øjeblikkelig. Det er det, som populært kaldes at blive ”fyret på gråt papir", siger Roger Buch.

Bortvisning besluttet to gange

Kommunalforskeren mener, at byrådets beslutning i sagen tydeligt viser, hvor alvorligt sagen vurderes at være for kommunen.

- Bortvisningen blev varslet for et par uger siden af byrådet og stadfæstet mandag, så byrådet har to gange besluttet det. Dette sker ud fra juridisk rådgivning både fra egne jurister, men formentlig også eksterne jurister, så bortvisningen afspejler, at kommunen vurderer sagen som meget alvorlig, da bortvisning kun kan ske, hvis en medarbejder groft misrøgter sit arbejde, mener Roger Buch.

Typiske bortvisningsgrunde kan være tyveri fra arbejdspladsen, vold eller udeblivelse fra arbejdet. Det kan også være alvorlige tjenesteforseelser som at overtræde love og regler. Egentlige kriminelle handlinger ifølge straffeloven kan også medføre bortvisning.

quote

Det normale er suspension eller hjemsendelse, mens en sag undersøges og fyring forhandles, så det er ekstrem sjældent det her.

Roger Buch, kommunalforsker, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Et yderst sjældent tilfælde

En bortvisning af en kommunaldirektør er en ganske sjælden hændelse i dansk kommunalhistorie. 

- Det normale er suspension eller hjemsendelse, mens en sag undersøges og fyring forhandles, så det er ekstrem sjældent, det her, siger Roger Buch, der ved et kig tilbage i kommunalhistorien kun kunne finde ét eksempel på bortvisning af en kommunaldirektør. 

I 2002 blev kommunaldirektøren i Ryslinge Kommune på Midtfyn bortvist af en enig kommunalbestyrelse efter et ekstraordinært møde. Grundlaget for bortvisningen forblev mellem parterne, men Fyens Stiftstidende erfarede dengang, at sagen blandt andet drejede sig om besættelse af en inspektørstilling på en skole, samarbejdsproblemer med personalet og frigivelse af en anlægsbevilling til et kommunalt renseanlæg.

Bortvisning før resultat af efterforskning

Politiet er for tiden i gang med at efterforske den nu bortviste kommunaldirektørs forhold til tidligere borgmester Jacob Bjerregaard (S). Ifølge kommunalforsker Roger Buch er der ganske særlige grunde til, at Fredericia Kommune ikke afventer resultatet af politiets efterforskning.

-  En arbejdsgiver skal bortvise straks, hvis der er grundlag for det. Den politimæssige efterforskning kan være meget langvarig, og hvis kommunen vurderer, at der allerede er grundlag for bortvisning, så skal den skride til handling, lyder vurderingen fra Roger Buch.

Tavshed erstattes af opslag på medie

Sagens hovedperson, den nu bortviste kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe, har forholdt sig tavs gennem måneder. Hun har udelukkende udtalt sig i sagen gennem sin advokat. I dag brød hun dog tavsheden via et længere opslag på det sociale medie Linkedin. Her fremgår det blandt andet, at hun har været meget glad for sit arbejde i Fredericia Kommune, men til gengæld har været ..."ulykkelig over opleve, hvordan tingene har udviklet sig over de sidste måneder."

Til slut i sit opslag på Linkedin beretter Annemarie Zacho-Broe om, at hun "..de sidste dage og uger har oplevet hårde angreb på min person", og at hun derfor opfordrer alle til at huske på en ordentlig tone, når "vi har med mennesker, ledelse og organisationer at gøre.".