Tidligere kommunaldirektør skulle kun overbevise tre - nu skal mulige afløsere gennem længere ansættelsesproces

Efter kritik af ansættelsesprocessen for tidligere kommunaldirektør er der nu lagt ny strategi, når afløseren skal findes. Hjemsendt økonomi- og personalechef vender heller ikke tilbage.

Opdateret med tilføjelse af information om, at den hjemsendte økonomi- og personalechef ikke vender tilbage til sit job i Fredericia Kommune.

Da tidligere kommunaldirektør i Fredericia Kommune, Annemarie Zacho-Broe, blev ansat, var hun den eneste kandidat til samtale for et ansættelsesudvalg med kun tre medlemmer.

Den ansættelsesproces er blevet kritiseret i kommunens såkaldte borgmestersag. Zacho-Broe er bortvist, og derfor skal en afløser findes. Kommunen har taget kritikken til sig og klargjort en ny ansættelsesproces. Den er netop blevet godkendt ved økonomiudvalgets seneste møde.

Større ansættelsesudvalg

Af mødereferatet fremgår det, at der både er sat krav om antal kandidater samt nedsat et større ansættelsesudvalg.

Ansættelsesudvalget kommer til at bestå af minimum syv medlemmer: Borgmesteren, økonomiudvalgets medlemmer (der dog kan vælge at sende en enkelt repræsentant), en repræsentant fra direktionen og en eller to fra koncernledelsen, to personer fra medarbejderudvalget samt en medarbejderrepræsentant med "nær betjening af kommunaldirektøren".

Derudover er det vedtaget, at der som minimum skal indkaldes fem kandidater til første jobsamtale.

Byrådsmedlemmer skal interviewes

Udover ansættelsesudvalget har kommunen hyret rekrutteringsbureauet Genitor til at varetage opgaven. Det er Genitor, der har fremsendt forslag til ansættelsesprocessen. Et forslag som økonomiudvalget nu har godkendt.

Udover ovenstående vil processen også indeholde en jobanalyse med interviews af blandt andet byrådsmedlemmer. Denne analyse skal gøre klart, hvad der er af krav og forventninger til en kommunaldirektør i Fredericia Kommune.

Ansættelsesprocessen igangsættes i næste uge og forventes afsluttet i uge 26, hvor byrådet skal godkende kandidaten. Den nye kommunaldirektør forventes at skulle starte i august.

Økonomichef er ikke længere ansat

Økonomi- og personalechef Tommy Abildgaard blev 23. februar hjemsendt og fritaget fortjeneste i forbindelse med borgmestersagen. Nu ligger det fast, at han ikke kommer tilbage.

- Det er besluttet i forlængelse af de interne afdækninger, at Tommy Abildgaard fratræder som økonomi- og personalechef i Fredericia Kommune. Da der er tale om en personalesag, kan jeg ikke sige mere, siger den konstituerede kommunaldirektør Camilla Nowak til Fredericia Dagblad onsdag aften.