Holst afviste udviklingshæmmede efter Ingemanns rådgivning

En mailkorrespondance mellem Carl Holst og Christian Ingemann viser, at Holst afviste arrangement med udviklingshæmmede efter Ingemanns rådgivning.

TV SYD har fået aktindsigt i Carl Holst og Christian Ingemann Nielsens mail fra Region Syddanmark. De flere hundrede mails viser ikke kun, at Christian Ingemann Nielsen hjalp Carl Holst med at føre valgkamp men også med at afgøre, hvilke valgkampsarrangementer Carl Holst deltog i.

Eksempelvis modtog Carl Holst den 6. juni en mail fra et botilbud for udviklingshæmmede borgere i Ribe, der afholdte en partiaften for borgerne. Planen var, at der onsdag den 17. juni – dagen før valget – skulle være et arrangement med et panel af politikere, som kunne præsentere deres parti og stille spørgsmål til panelet.

- Hejsa. Umiddelbart kan jeg godt deltage – kan du fortælle lidt mere om hvem der ellers kommer osv?, svarer Carl Holst dagen efter tilbage til bostedet.

De andre partier, der var inviteret til partiaftenen, var SF, Socialdemokratiet, Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og alle stiller med et medlem, oplyser botilbuddet dagen efter i en mail til Carl Holst. Svaret sender Carl Holst til chefsekretæren i Råds- og direktionssekretariatet i Region Syddanmark.

Tre dage senere kontakter Carl Holst igen sekretæren for at høre, hvad status er på partiaftenen for de udviklingshæmmede.

- Har ikke været i kontakt med arrangør – skal jeg takke ja, spørger sekretæren Jenny Krogh.

Herefter tager Carl Holst kontakt over mail til Christian Ingemann Nielsen. Spørgsmålet til Christian Ingemann Nielsen er kort: Hvad siger du?

Christian Ingemann Nielsen svarer Carl Holst få minutter senere:

- Hmmm. Hvis jeg må være lidt kynisk: Et aftenmøde dagen inden et valg – hvilke medier kan nå at dække det? Og kan vi ikke få det bredere ud end de få mennesker i lokalet, er det intet værd, svarer Christian Ingemann Nielsen tilbage.

Hertil svarer Carl Holst:

- JK. Vi melder afbud med stor beklagelse.

Statsforvaltningen konkluderede fredag, at det var ulovligt, at den tidligere regionsrådsformand Carl Holst brugte den regionsansatte Christian Ingemann til at føre folketingsvalgkamp for Carl Holst. Tidligere mandag indstillede forretningsudvalget i Region Syddanmark til regionsrådet, at Carl Holst bliver meldt til politiet.