TV der bevæger dig

COVID-19

Nu stiger trafikken igen på vejene trods coronakrise

Fra historisk lave trafiktal i midten af marts er antallet af biler på vejene nu igen på vej op og afspejler genåbningen af samfundet.

Nu kommer personbilerne tilbage i trafikbilledet på motorvejene, hvor lastbilerne har haft god plads i de seneste uger.

Coronakrisen har sat sine tydelige spor på de danske veje, hvor der i ugevis har været væsentligt lavere trafik end normalt.

I midten marts måned blev der registreret en nedgang i trafikken på 40 procent. Det var en nedgang dobbelt så stor, som hvad man oplevede, da finanskrisen satte ind i 2008.

Det var især personbilerne, der blev hjemme i garagen - men nu er mange arbejdspladser og uddannelsessteder åbnet igen.

Læs også Aldrig set før: Trafikken på motorvejene er historisk lav

Vejdirektoratet har for TV SYD sammenlignet døgnmålinger på den stærkt trafikerede Vejle Fjordbro på E45.

Her passerede der onsdag den 19. februar, før krisen satte ind, 94.734 køretøjer.

Onsdag den 18. marts var tallet faldet til 56.102, mens 68.752 køretøjer tog turen over broen i onsdags.

Trafikudviklingen på Vejle Fjordbroen afspejler den generelle tendens i Vejdirektoratets nyeste tal for trafikken på det samlede overordnede vejnet herhjemme.  

- Tallene viser tydeligt, at samfundet langsomt bevæger sig tilbage mod en eller anden form for normaltilstand. Flere og flere private arbejdspladser og offentlige institutioner bliver genåbnet i denne tid, og det ses også ude på vejene, hvor vi stille og roligt er ved at få pendlerne tilbage, siger afdelingsleder Kasper Rosenstand fra Vejdirektoratet.

Samtidig ligger både varebilstransporten og de store lastbiltransporter på det normale niveau fra før coronakrisen – og visse dage endda en lille smule over.  

 

Mest sete på tvsyd.dk