Dåsepant: Minister undersøger Fleggaard-finten

Miljøminister Eva Kjer Hansen (V) vil undersøge, om Fleggaard-finten kan bruges til at omgå aftalen om pant på dåser, som købes syd for grænsen fra 2017. Det fremgår af et svar til TV SYD fra Miljøstyrelsen.

- Ministeren har bestilt et serviceeftersyn af pantaftalen, skriver fuldmægtig Thomas Friedrichsen, Miljøstyrelsen, til TV SYD. Serviceeftersynet vil navnlig have fokus på omgåelsesmuligheder og håndhævelse.

Eva Kjer Hansen frygter, at dåsepant-aftalen vil blive for dyr at indføre.

Det fortalte hun i TV SYD i juni, hvor hun blev gjort bekendt med, at kun en kvart procent af dåserne, som købes i Tyskland ender i naturen.

Samtidig med, at den forrige miljøminister, Kirsten Brosbøl, (S), offentliggjorde aftalen med delstaten Slesvig-Holsten, proklamerede bl.a. grænse-koncernen Fleggaard, at de havde et modtræk klar:

Fleggaard-finten går ud på, at dåser bestilles i koncernens butik i Rostock - og hentes i Harrislee. Pant-aftalen gælder nemlig kun for Slesvig-Holsten, mens dåser fortsat kan købes i resten af Tyskland til eksport uden pant.

Service-eftersynet ventes at være færdigt i løbet af efteråret. Derefter vil Eva Kjer Hansen tage stilling til, hvad der skal ske omkring aftalen.

Da dåsepant-aftalen blev præsenteret før valget, viste det sig, at den byggede på seks år gamle tal.

TV SYD påviste bl.a., at der slet ikke er taget højde for, at mange millioner dåser fra tyske butikker hvert år afleveres på de kommunale genbrugspladser. I 2011 kunne TV SYD bl.a. fortæller, at Sønderborg kommune alene havde sendt 11 millioner dåser til genanvendelse.

TV SYDs tal var medvirkende til, at miljøministeren har bedt Miljøstyrelsen om at skaffe et mere sikkert talmateriale, noterer fuldmægtig Thomas Friedrichsen i svaret til TV SYD.