TV der bevæger dig

Folketingets trafik-politikere er enige om vejplan ved Ribe

Et flertal af Folketingets trafikpolitikere er blevet enige om at udbygge den eksisterende vej omkring Ribe i stedet for at bygge en helt ny omfartsvejvej. Udbygningen omfatter også en ny klapbro over Ribe Å.

Politikerne har nu besluttet sig for hvordan trafikproblemerne omkring Ribe skal løses. Det bliver med  en udbygning af den mest trafikerede del af hovedvej 11, ligesom det er besluttet, at der sskal bygges en klapbro over Ribe Å på den allerede eksisterende Ringvej omkring Ribe.

Ifølge aftalen mellem regeringen (Venstre), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti kan en udbygning af den eksisterende rute 11 til to spor i hver retning samt etablering af en tunnel til fodgængere og cyklister ved krydsningen med Farupvej /Obbekjærvej løse trængslen på den mest belastede del af rute 11.

Læs også Protestgruppe fra Ribe besøger i dag Christiansborg

 

Ifølge aftale-partnerne vil dette forslag begrænse påvirkningen af den omkringliggende natur, herunder Ribe Marsken og noterer sig, at der lokalt har været et ønske om etablering af en klapbro over Ribe Å, således at høje skibe igen får mulighed for at sejle til skibbroen i Ribe. 

På den baggrund er parterne enige om, at der anvendes 186,6 millioner kroner til udbygning af rute 11 samt etablering af klapbroen.

Vejdirektoratet vil i forbindelse med detailprojekteringen af projektet se på den konkrete udformning af en klapbro i dialog med Esbjerg Kommune. Det forudsættes, at Esbjerg Kommune står for den løbende drift af klapbroen.

 

Læs også 370 millioner til omfartsvej ved Ribe

 

Mest sete på tvsyd.dk