Lone og Henrik fik hjælp til at klare deres arbejde

Næsten 200 med hjerneproblemer har fået mere styr på deres handicap gennem kursus. Esbjerg kommune er en af fire kommuner i projektet.

Lone Bruun stod af sin cykel. Tog sin cykelhjelm af, men snublede i det samme. Hun faldt bagover og pådrog sig en hjerneskade. Umiddelbart et lille banalt uheld, men...

- Jeg bliver nok aldrig den samme igen. Nu har jeg problemer med at bevare koncentrationen, jeg mister nemmere overblikket, og jeg bliver hurtigere træt. 

Og så er det især en udfordring ikke at kunne have 10 bolde i luften, som jeg plejer. Nu kan jeg kun have en halv bold i luften, siger hun.

Lone Bruun arbejder som graver på Hunderup kirkegård. På fuld tid. Men glemmer hun sin hjerneskade og siger ja til for meget, så må hun "betale" og må blive væk fra arbejdet. 

Men her kan arbejdsgiveren få de dage refunderet. 

Lone Bruun er en af de 53 hjerneskadede esbjergensere, der har været gennem et kursus. Og i dag kan hun meget mere. Hvis hun passer på sig selv. 

- Jeg har lært mange gode teknikker gennem projektet, der kan hjælpe mig. Det er redskaber til at bevare overblikket, koncentrere mig om få bolde, til at sige nej og til at huske at holde pauser.

Se hele indslaget om Lone og Henrik

 

Fakta:

Personer med ADHD og hjerneskader kan have svært ved at huske, planlægge og bevare overblikket, og det er som bekendt nødvendige færdigheder i langt de fleste jobs. 

Men ofte kan koncentrationsproblemer afhjælpes med enkle redskaber og  teknikker. Nogle gange kan det være noget så simpelt som at anvende ørepropper, der lukker baggrundsstøj ude. 

Eller det kan være nyttigt at indlægge små pauser i arbejdsdagen for at øge koncentrationen. 

Andre gange  er der behov for en grundigere afklaring, så medarbejder og arbejdsgiver bliver klogere på, hvordan man bedst kan imødegå det  konkrete handicap. 

 Et typisk forløb varer mellem 3-9 måneder, og der er hele vejen igennem fokus på at øge jobmulighederne.

Fakta om Projekt Mening og Mestring:
* De ni handicaporganisationer er ADHD-foreningen, Epilepsiforeningen,
Hjernesagen, Hjerneskadeforeningen, Landsforeningen Autisme, Lands-
foreningen LEV, Muskelsvindsfonden, Parkinsonforeningen og Spastiker-
foreningen.
* De fire kommuner, der er med i projektet, er Esbjerg kommune, Odsherred Kommune Aalborg Kommune og Frederiksberg Kommune.
* Indtil videre deltager 196 personer. Af disse er 53 personer tilknyttet forløb på jobcentrene i Esbjerg Kommune.