TV der bevæger dig

Plan om nærbane mellem Oksbøl, Esbjerg og Ribe

Varde og Esbjerg kommuner er gået sammen om at oprette en nærbane mellem Ribe, Bramming, Esbjerg, Varde og Oksbøl.

00:55

Nærbanen skal erstatte de eksisterende tog mellem Oksbøl, Varde, Esbjerg, Bramming og Ribe.

1 af 2

Banen kan binde de fem byer sammen med kørsel på faste minuttal mellem en og tre gange i timen.

Konsulentfirmaet COWI har beregnet de samlede anlægsudgifter til mellem 102 og 344 millioner kroner, alt efter kravene til den samlede løsning.

Det er en forholdsvis beskeden investering, fordi nærbanen kan bruge de eksisterende jernbaneskinner på strækningerne Ribe-Esbjerg over Bramming, Esbjerg-Varde og Varde-Oksbøl.

Eksisterende stationer kan genbruges, men der bliver brug for en ny station i Jerne i den østlige del af Esbjerg, hvor en række uddannelser har hjemme.

Området omfatter 100.000 indbyggere og et stort antal arbejdspladser og uddannelses- institutioner.

Borgmester Gylling Haahr (V), Varde Kommune, forudser, at en nærbane kan gøre det mere attraktivt at bosætte sig i området.

- Realiseringen af projektet vil betyde langt bedre muligheder for øget pendling og deltagelse i tilbud på tværs af byerne, siger han.

De to kommuner har fået hjælp fra Sydtrafik og Trafikstyrelsen til at udtænke planen om en nærbane.

Hent oplægget til projektet.

Mere vejr