Redder-elever reddes

Tolv redder-elever stod til at miste uddannelsen, fordi Falck ikke længere skal køre ambulance i Region Syddanmark. Men torsdag blev de reddet.

Tolv redder-elever skulle have taget deres uddannelse hos Falck, men blev opsagt, da Falck tabte udbuddet om ambulancedriften til selskaberne Bios og Responce. Eleverne har i to måneder ikke vidst, hvad de skulle stille op, men torsdag kom der afklaring i Esbjerg.

Responce, der allerede kører ambulancer i Region Midtjylland overtager redder-eleverne i de første otte måneder, indtil de så kan overgå til Bios, når det hollandsk-ejede selskab overtager størsteparten af ambulancekørslen i Region Syddanmark.

- Det føles rigtig dejligt, at der endelig er kommet styr på det, siger Steffen Yndal Henriksen, der er talsmand for redder-eleverne.

- Det er rigtig glædeligt, at det er vores to nye operatører, der i fællesskab har fundet ud af det, siger Thyge Nielsen, formand for det præhospitale udvalg i Region Syddanmark.